Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Aktuality ve mzdové účtárně + novinky z Daňového balíčku 2019

Kód semináře:

S25/19

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

16. 4. 2019 (út) 

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou problematiku a personalistiku

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Seminář bude zaměřen na aktuální mzdové účetnictví včetně novinek v Daňovém balíčku 2019. Výklad bude doplněn řadou zajímavých řešených příkladů. Účastníci budou informováni o stavu a vývoji související legislativy a účinnosti jednotlivých změn. Pozornost bude věnována novelizaci zákoníku práce od 1. 7. 2019 (zákon 32/2019, který se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, účinnost od 1. července 2019).

 

 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • Změny v § 6 odst. 12 ZDP
  • Změny v § 38j odst. 2 ZDP
  • Nové ustanovení § 38da ZDP
  • Změna v § 6 odst. 4 písm. b) ZDP
  • Účinnost jednotlivých změn
 • Změny v oblasti pracovněprávní – účinnost 1. 7. 2019
  • Zrušení karenční doby
  • Snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnavatele
  • Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
 • Změny v zákoníku práce - zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, účinnost od 1. července 2019
 • E-neschopenka – odklad účinnosti na rok 2020
 • Další změny ve mzdové oblasti
  • Valorizace průměrného výdělku pro náhradu za ztrátu na výdělku po ukončení dočasné pracovní neschopnosti od roku 2019
 • Archivace a skartace dat ve mzdové a personální oblasti
  • Archivační lhůty jednotlivých dokladů s odkazem na právní předpisy
  • Upozornění na nejčastější omyly v rámci GDPR – nadbytečné souhlasy se zpracováním osobních údajů, atd.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy

 

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně rozmnožené materiály a občerstvení. Doporučujeme zákon o daních z příjmů a případně další předpisy dle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.