Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Aktualizace mzdového účetnictví pro rok 2021 - výklad, řešené příklady - WEBINÁŘ W03/21 (původně seminář S03/21)


Kód semináře:                         WEBINÁŘ W03/21 (původně seminář S03/21)

Datum:                                Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

7. 1. 2021 (čt)       

Čas:

9:00-14:00 h          

Lektor:

Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou problematiku a personalistiku

Místo:

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)

Informace pro zájemce o webinář W03/21 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S03/21):

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

 • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Závazná přihláška.

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

 • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

 • Následně po skončení webináře Vám bude zaslán přístup k videu (záznamu z webináře).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obsah webináře: 

 • Revoluční změna v počítání dovolené od ledna 2021
  • Čerpání, nároky i krácení dovolených s novými principy platnými od ledna 2021v grafických znázorněních, animacích a příkladech
  • Dovolená a svátek, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, zkrácené úvazky
  • Přechodná ustanovení a jejich dopad
 • OČR v roce 2020 a vazba na dovolenou
 • Změny v doručování písemností 
  • Změny v doručování písemností zaměstnavatelem i zaměstnancem
 • Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list)
  • Změny v procesu vydávání ve vazbě na obsah u dohod o provedení práce
 • Průměrný výdělek
  • Průměrný výdělek ve vazbě na minimální / zaručenou mzdu
 • Minimální a zaručená mzda
  • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021
  • Vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění a další konstanty
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Nové redukční hranice pro rok 2021
  • Maximální vyměřovací základ v roce 2021, další parametrické údaje
  • Rozlišení tzv. zaměstnání malého rozsahu od ostatních typů zaměstnání
 • Změny ve zdravotním pojištění  
  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v roce 2020 a od 1. 1. 2021
  • Vliv průměrné mzdy v národním hospodářství
 • Změny v oblasti daní z příjmů
  • Rozhodný příjem u srážkové daně, solidární daň
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy 
  • Změny ve srážkách ze mzdy   
  • Nezabavitelná částka v roce 2021   
  • Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky - § 312 OSŘ a přeplatek z ročního zúčtování daně
 • Další změny k datu konání semináře
  • Superhrubá mzda
  • Kurzarbeit
  • Stravenkový paušál
 • Dotazy, diskuse

Pozn.:

Součástí webináře budou též praktické příklady. Doporučujeme vybavit se kalkulačkami, přestože příklady budou samozřejmě řešené.

Při výkladu je využíván materiál zpracovaný lektorem, který obdrží účastníci předem.
Následně po webináři bude účastníkům poslán přístup k videu - záznamu z webináře.
V průběhu online semináře (webináře) lektor zařadí přestávku (podle potřeby).

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně materiál + video záznam. Doporučujeme zákoník práce, zákon o DzP a případně další zákony dle programu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.