Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Aktuální daňová a související legislativa - ONLINE SEMINÁŘ (WEBINÁŘ)

Kód semináře

W211/20                           

Datum:                               Aktuální termíny podobných seminářů najdete zdezde a zde .

30. 4. 2020 (čt) -  ONLINE SEMINÁŘ (WEBINÁŘ) - živý přenos s možností dotazů

Čas:

9:00 - 13:00 h 

Lektor:

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR

Místo:  Vaše pracoviště, kancelář i domov

Informace pro zájemce o webinář:

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).
 • Na webinář se můžete přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Závazná přihláška.
 • Závaznou přihlášku Vám potvrdíme.
 • Po úhradě webináře na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.
 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).
 • Dotazy budete moci pokládat během semináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.
 • Následně po skončení webináře Vám bude zaslán přístup k videu (záznamu z webináře).

Obsah:

Cílem webináře je rozbor aktuální daňové a příbuzné legislativy. 

Lektor provede rekapitulaci již uskutečněných změn a pak se zaměří na výklad nejnovějších problémů a novinek v daních a souvisejících oblastech ke dni semináře. Nastíní též další očekávané změny.

 • Kompenzační bonus
  • Správné uplatnění kompenzačního bonusu + příklady
  • Aktuální prodloužení nároku na bonus, termíny pro uplatnění

 • Daně z příjmů 2019 a 2020
  • Prominutí sankcí z důvodu mimořádné události (tzv. odložení lhůty pro podání přiznání)
  • Prominutí úroků z prodlení při nezaplacení daně
  • Oznamování osvobozených příjmů fyzických osob
  • Prominutí zálohy na daň z příjmů splatné v červnu 2020
  • Loss carryback (zpětné uplatnění daňové ztráty)
  • Aktuální změny a novinky  ke dni webináře + další očekávaný vývoj

 • Daň z přidané hodnoty
  • Nemožnost prodloužení lhůty při aktuální legislativě
  • Prominutí sankcí a úroků, podání žádosti o posečkání úhrady daně
  • Změny sazeb DPH k 1. 5. 2020
  • Aktuální problémy + noviky ke dni webináře

 •  Další informace
  • Sociální a zdravotní pojištění - prodloužení lhůty pro podání přehledů zdravotního pojištění, prominutí poplatku při pozdní úhradě sociálního pojištění, odpuštění minimálního sociálního a zdravotního pojištění za období březen-srpen
  • Daň silniční, daň z nabytí nemovitostí
  • Elektronická evidence tržeb - posuny a odklady
  • ANTIVIRUS, COVID II, atd.
  • Novinky dle aktuálního stavu ke dni webináře

 • Dotazy v průběhu webináře prostřednictvím chatu.  Dotazy můžete také posílat předem.

  

Pozn.:

Při výkladu je využíván materiál zpracovaný lektorem, který obdrží účastníci předem. Materiál je aktualizovaný ke dni webináře.
Následně po webináři bude účastníkům zasláno video - záznam z webináře.
V průběhu online semináře lektor zařadí přestávku (podle potřeby).

Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně materiál + video nahrávka. Doporučujeme zákon o daních z příjmů, zákon o DPH a související legislativu.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.