Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Adaptační legislativa k GDPR vstoupila v účinnost

Ve sbírce zákonů v částce 47 vyšel dne 24. 4. 2019

-  zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
- zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.   

Zároveň došlo ke zrušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a některých navazujících zákonů, které požadavky zákona o ochraně osobních údajů zapracovávaly do dalších právních předpisů. 

Počínaje dnem 24. dubna 2019 se tedy právní aspekty zpracování a ochrany osobních údajů v ČR řídí vedle GDPR nově přijatými zákony č. 110/2019 Sb. a 111/2019 Sb. 

Právní úpravu zpracování a ochrany osobních údajů je tedy třeba hledat vždy primárně v GDPR a v novém zákoně o zpracování osobních údajů č 110/2019 Sb (takzvaný „Nový adaptační zákon k GDPR“). 

Nový adaptační zákon k GDPR stanovuje výjimky z GDPR pro „naše české prostředí“. 

V zákoně jsou stanoveny určité možné odchylky od obecného nařízení o ochraně osobních údajů – například z povinnosti posuzování slučitelnosti účelů a vlivu na ochranu osobních údajů, u informační a poučovací povinnosti nebo u specifické úpravy zpracování osobních údajů pro vědecké, statistické, novinářské nebo umělecké účely. Pro širokou veřejnost je zajímavé především stanovení věkové hranice 15 let pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. 

Informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zákon č. 111/2019 Sb. a zákon č. 110/2019 Sb. – dostupné na stránkách Zákony pro lidi.

 

Zajímají vás aktuální informace ke GDPR?

Máte otázky ohledně nového českého zákona o zpracování osobních údajů v oblastech mzdy, pracovní právo a personalistika? Zodpoví Vám je Ing. Tomáš Smutný na semináři S29/19, který se koná 21. 5. 2019. 

Zašlete si Vaše dotazy předem na e-mail: seminare@brzo.cz, dotazy probere a zodpoví lektor na semináři S29/19, kam byla problematika GDPR a nového českého zákona zařazena navíc jako reakce na zveřejnění nového českého zákona ve Sbírce, částka 47 - dne 24. 4. 2019.

S29/19 – MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 2019, PROBLÉMOVÉ OBLASTI V ŘEŠENÝCH PŘÍKLADECH 

Datum konání: 21. 05. 2019 (út)
Lektor:             Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou problematiku a personalistiku

 

Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE

Datum vložení: 6. 5. 2019
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: www.mpo.cz, www.uoou.cz,  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-111