Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Aktualita k DPH ze semináře s Ing. Ivanou Langerovou

Aktuální informace k přefakturaci 


Dne 4. ledna 2018, proběhl seminář Uplatňování DPH v roce 2018. Ing. Langerová pro Vás z tohoto semináře připravila zajímavou informaci:


Přefakturace bez DPH? Jen pokud nejde o vedlejší plnění 

Nejvyšší správní soud (NSS) dal nedávno za pravdu správci daně, když konstatoval, že přefakturace havarijního pojištění je vedlejším plněním k nájmu vozidla, a proto musí sdílet daňový režim plnění hlavního. Tento poměrně překvapivý rozsudek tak významně snižuje míru aplikovatelnosti ustanovení § 36 odst. 11 zákona o DPH, a to navzdory stále platné relevantní Informaci finanční správy.

 

V posuzovaném případě (2 Afs 345/2016 – 34 – lze stáhnou jako pdf.) daňový subjekt pronajímal závodní automobily a zároveň v souladu se smluvním ujednáním poskytoval i havarijní pojištění těchto vozů, které vždy zákazníkům přefakturoval. Zatímco nájemné automobilů bylo fakturováno jako zdanitelné plnění včetně DPH, na přefakturované havarijní pojištění pronajímatel DPH neaplikoval. Svůj postup daňový subjekt zdůvodňoval zněním § 36 odst. 11 zákona o DPH a související Informací ministerstva financí k tomuto ustanovení (č. j. 18/86 193/2008).

 

NSS se detailně zabýval otázkou, zda přefakturace havarijního pojištění může figurovat jako samostatné plnění, nebo zda jde o součást plnění hlavního, které musí být stejně jako nájem automobilů zatíženo DPH. Dle názoru NSS přefakturované havarijní pojištění nepředstavuje samostatnou službu, protože pro zákazníka není cílem samo o sobě, ale slouží k lepšímu využití služby hlavní.

 

Pro ty, co nestihli seminář s paní Ing. Langerovou, jsme připravili další semináře zaměřené na problematiku DPH https://www.brzo.cz/dph/.

 

Datum vložení: 9. 1. 2018
Připravila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál připravený lektorkou Ing. Ivanou Langerovou