Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Antivirus - změna - červen 2021

31. května 2021 schválila vláda usnesením č. 505 další prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus do 30. června 2021, ale pouze v režimu A – příspěvek z důvodu nařízení karantény nebo izolace zaměstnanci.

 Za červen bude možné příspěvek poskytnout pro režim A jedině tehdy, jestliže bude určen ke kompenzaci nákladů zaměstnavatele vzniklých výplatou náhrady mzdy (o odpovídající výše odvodů) z důvodu vzniku důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v nařízení karantény nebo izolace. Výše příspěvku v takovém případě činí 80 % vyplacené náhrady mzdy a odpovídajících odvodů, maximálně 39 000 Kč měsíčně na zaměstnance.

Pokud jde o uzavřené nebo omezené provozy (Antivirus v režimu A+ a B) , končí doba uznatelnosti výdajů dne 31. května 2021.
Datum vložení: 9. 6. 2021
Vložila: Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí