Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Daňový balíček 2017/2018 - účinnost od 1. 7. 2017

 

Daňový balíček obsahuje celou řadu změn:


Změny v dani z příjmů
– např.

-        Změny v daňovém zvýhodnění na děti

-        Upřesnění podmínek „školkovného“

-        Nově se zavádí zaměstnání malého rozsahu u příjmů do Kč 2 500,-, u kterých bude platit podobný daňový režim jak u DPP dle § 6 zákona o dani z příjmů (15 % srážková daň, pokud nebude podepsáno prohlášení). Příjmy zdaněné srážkovou daní nebudou muset být uváděny v daňovém přiznání.

-        Nová pravidla pro uplatnění paušální daně

-        Snížení maximálních částek procentuálních výdajů na polovinu

-        Změny v daňových odpisech

-        Změny v daňově uznatelných a neuznatelných nákladech

 

Změny v DPH – např.

-        Zrušení speciální úpravy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení)

-        Upřesnění místa plnění v § 10 ve vazbě na Nařízení EU

-        Nová úprava mank a škod

-        Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

-        Ručení za daň

-        Institut nespolehlivé osoby


Změny v dalších předpisech – např.
v zákoně o rezervách, v daňovém řádu atd.

Více informací najdete zde.


Změny obsažené v daňovém balíčku 2017/2018 zařazují lektoři průběžně do svých přednášek na seminářích – školeních našeho BRZO vzdělávacího centra – viz www.brzo.cz/seminare-skoleni/.

 

Datum vložení: 30. 5. 2017
Připravila: Ing. Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: sněmovní tisk č. 873, semináře BRZO