Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Dopady zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019 do zákona o daních z příjmů

Zvýšení minimální mzdy v roce 2019 na 13 350,- je zakotveno v nařízení vlády č. 273/2018, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 273/2018 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, naleznete na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-273

Dopady zvýšení minimální mzdy do zákona o daních z příjmů (ZDP)

  •  § 4 ZDP

Zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) – osvobozen je pro rok 2019 roční důchod do výše 480.600 Kč (odpovídá pravidelnému měsíčnímu důchodu 40.050 Kč).

  •  § 35bb ZDP

Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu za umístění dítěte maximálně do výše minimální mzdy „školkovné“ pro rok 2019 bude možné uplatnit maximálně v částce 13.350 Kč na jedno dítě.

  •  § 35c ZDP

Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.  Pro rok 2019 80.100 Kč.

  • § 35d ZDP

Podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus – dosažení v daném měsíci příjmů od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, v roce 2019 tedy alespoň 6.675 Kč. 


Dovolili jsme si pro Vás vybrat nejbližší semináře:

S52/18 – PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU VE VAZBĚ NA DAŇ Z PŘÍJMŮ – DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLÉMY + NOVINKY V ÚČETNICTVÍ 2019
Datum konání: 18. 12. 2018 (út)
Lektor:             Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně


S02/19 – ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ROK 2018, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2019
Datum konání: 8. 1. 2019 (út)
Lektor:             Ing. Miluše Procházková, specialistka na daň z příjmů ze závislé činnosti

 

Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.

 

Datum vložení: 13. 12. 2018
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-273