Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

DPH 2020 aktuálně

Hlavní změny v DPH 2020 si můžete přečíst v níže uvedeném výňatku z materiálu zpracovaného Ing. Janou Rusmanovou z Odvolacího finančního ředitelství v Brně.

Reference k webináři W19/20, který se konal dne 16. 4. 2020, si můžete přečíst ZDE.

Záznam z webináře (video) - si mohou zájemci objednat ZDE.

Video záznam je po zpracování zasílán všem účastníkům webináře W19/20.

Výňatek z materiálu lektorky Ing. Jany Rusmanové, Odvolací finančí úřad Brno:

                                          Aktuality z DPH a novely zákona o DPH

                              (výňatek z prezentace - upozornění na zásadní body)

                                           Ing. Jana Rusmanová Brno, duben 2020

  

1) Mimořádná opatření 2020

 • Mimořádná opatření týkající se DPH v souvislosti s COVID - 19
  • prominutí pokuty za kontrolní hlášení podaná v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020
  • prominutí úroku z prodlení a prominutí pokuty za pozdní podání daňových přiznání dle § 250 DŘ
  • prominutí DPH u bezúplatného dodání vyjmenovaného zboží pro boj s koronavirem
  • osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2
  • prominutí DPH u veškerého bezplatně dodaného zboží a služeb pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb, základních složek integrovaného záchranného systému, Armády České republiky a zařízení sociálních služeb - Finanční zpravodaj č. 7/2020, 15. 4. 2020

2) Sazbová novela ZDPH 2020

 • Zákon č. 256/2019 - účinnost 1. 5. 2019
 • Významně rozšiřuje sazbu daně 10%
 • bude se mimo jiné týkat i stravovacích služeb včetně točeného piva ze sudů větších než 10 litrů, u dodání potravin se bude nadále uplatňovat 15% sazba daně
 • dále např. pitná voda (z vodovodu), kadeřnické a holičské služby, opravy oděvů a obuvi, jízdních kol, úklid v domácnostech
 • Ačkoliv je pozastavena závěrečné fáze EET, oblast sazeb DPH je pozastavením EET nedotčena, tzn. s účinností od 1 .5. 2020 dochází k příslušným změnám v § 47 odst. 5 a dále v přílohách č. 2, 2a, 3 a 3a k zákonu o DPH.

 

3) Novela 2020 - sněmovní tisk 572

Vybrané změny vychází z:

 • směrnice Rady 2018/1910 (mění směrnici 2006/112/ES)
 • z prováděcího nařízení Rady 2018/1912 (mění prováděcí nařízení Rady č. 282/2011
 • z nařízení Rady 2018/1909 (mění nařízení Rady č. 904/2010)
 • Jedná se o novelu zvanou „Quick fixes“ neboli „rychlá opatření“
  • Přiřazení přepravy při řetězových dodávkách
  • Sjednocení pravidel u dodání a pořízení v režimu call off stock
  • 3)Zpřísnění podmínek pro osvobození od DPH při dodání do JČS
  • Důkazní prostředky pro osvobození od DPH
Datum vložení: 20. 4. 2020
Vložila: Ing. Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací cenrum
Zdroj: materiál lektorky Ing. Jany Rusmanové, Odvolací finanční úřad Brno