Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

DPH a daňový balíček 2019

Jednoúčelový a víceúčelový poukaz DPH


Pokud Vás zajímají aktuální informace, novinky a změny v DPH, tak právě pro Vás jsou připraveny naše semináře ZDE.

Dne 13. 11. 2018 proběhl seminář Aktuality DPH a novela zákona o DPH 2019 vedený lektorkou Ing. J. Rusmanovou z Odvolacího finančního ředitelství Brno.

Se souhlasem lektorky jsme pro Vás z jejich materiálů (použitých na semináři) vybrali tuto zajímavost:

Daňový balíček 2019 - Sněmovní tisk 206 - poslanecká sněmovna PČR.

§ 15 Poukazem se pro účely DPH rozumí nástroj, se kterým je spojena povinnost jej přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby a na kterém samotném nebo v související dokumentaci jsou uvedeny tyto údaje: 
1. zboží nebo služba, které má být dodáno nebo poskytnuto, nebo
2. osoba, která má uskutečnit dodání zboží nebo poskytnutí této služby.

 

Jednoúčelovým poukazem je poukaz, u kterého jsou v okamžiku jeho vydání o dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se vztahuje, známy alespoň tyto údaje:

a) sazba daně v případě zdanitelného plnění nebo skutečnost, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a 
b) místo plnění. 

Víceúčelovým poukazem se pro účely DPH rozumí poukaz jiný než jednoúčelový poukaz.

 

Jednoúčelový poukaz

 § 15a 

  • každý převod jednoúčelového poukazu se považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na která se poukaz vztahuje

  • čerpání jednoúčelového poukazu (skutečné dodání zboží či poskytnutí služeb proti poukazu jakožto úplaty nebo části úplaty) není plněním, tj. není předmětem daně

  • specifické pravidlo – fikce uskutečnění plnění v případě, kdy jednoúčelový poukaz vydá jiná osoba, než ta, která má povinnost jej přijmout jako úplatu za dodání zboží nebo poskytnutí služby - plnění osoby, která poukaz přijala osobě, která poukaz vydala

Uskutečnění plnění – doplnění § 21 odst. 4 písm. j) zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné: „i) dnem převodu jednoúčelového poukazu.“

Povinnost opravy odpočtu daně - § 74 uplatnil-li plátce odpočet daně ze zdanitelného plnění spočívajícího v převodu jednoúčelového poukazu, a ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl nárok na odpočet daně z tohoto zdanitelného plnění uplatnit nejdříve, se dozvěděl nebo dovědět měl a mohl, že tento poukaz nepoužije jako úplatu za skutečné předání zboží nebo poskytnutí služby, ani jej nepřevede.

§ 79asnížení nároku na odpočet daně u jednoúčelového poukazu, který nebyl do dne předcházejícího dni zrušení registrace použit jako úplata za skutečné předání zboží nebo poskytnutí služby (= nebyl vyčerpán do zrušení registrace), ani nebyl převeden.

 

Víceúčelový poukaz

§ 15b

  • převod víceúčelového poukazu není plněním (nepovažují se za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na která se poukaz vztahuje)

  • čerpání víceúčelového poukazu (skutečné dodání zboží či poskytnutí služeb osobou proti poukazu jakožto úplaty nebo části úplaty) se považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na než se poukaz vztahuje (je předmětem daně)

Specifický základ daně pro víceúčelové poukazy § 36) odst. 7
I.  vše, co uhradila nebo má uhradit příjemce plnění nebo třetí osoba
II.  částka poukazu (snížená o daň) – není-li známa úplata podle I. 


  

Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.

 

Datum vložení: 19. 11. 2018
Připravila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál zpracovaný lektorkou Ing. J. Rusmanovou, www.pps.cz