Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Informace k daňovému zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění na děti - nepřehlédněte informaci Finanční správy zveřejněnou 1.2.2017:

"Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely ustanovení § 35c a § 35d zákona o daních z příjmů dohromady. Výše požadovaného daňového zvýhodnění není závislá na pořadí narozených dětí, ale jedná se o dohodu poplatníků.

U druha/družky nelze v rámci jedné společně hospodařící domácnosti posuzovat dohromady děti, které mají spolu (které jsou vyživované jako děti vlastní) s dětmi, které má družka/druh z dřívějšího vztahu, na které může podle § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů uplatnit daňové zvýhodnění pouze rodič nebo osoba, která má dítě v péči nahrazující péči rodičů.

V případě, že dítě bylo svěřeno soudem do střídavé péče obou rodičů (u nichž neexistuje jedna společně hospodařící domácnost), kdy toto vyživované dítě bude po část roku žít s jedním z rodičů a po druhou část roku s druhým z rodičů, a takto bude uplatňováno i daňové zvýhodnění - může se stát, že výše uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná."

Více o způsobech zdaňování příjmů ze závislé činnosti si můžete přečíst ZDE.

V naší nabídce seminářů - školení BRZO si můžete vybrat semináře vztahující ke mzdám, pojištění, pracovnímu právu v této kategorii seminářů: ZDE.

Datum publikování informace: 14. února 2017
Připravila: Ing. Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Finanační správa