Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Izolačka (článek) + další covidové aktuality (video nahrávka)

1) Izolačka

- jedná se o mimořádný příspěvek 370,- Kč za každý kalendářní den k náhradě mzdy při karanténě (izolaci) podle zákona o ochraně veřejného zdraví
- náleží zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa (izolace) v období od 1. 3. do 30. 4. 2021
- nepřísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa (izolace) po návratu ze zahraničí s výjimkou návratu ze služební cesty do zahraničí
- příspěvek 370,- Kč + náhrada příjmu může činit max. 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin
- p
říspěvek je osvobozen od daně z příjmu. Nezahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného
- zaměstnavatel si může odečíst příspěvek z částky pojistného, pokud příspěvek vyplatí zaměstnanci do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém si příspěvek odečetl od pojistného

Další informace k mimořádnému příspěvku 370,- Kč - tzv. izolačce - si můžete přečíst např.:

- na portálu MPSV:  https://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Nová video nahrávka pro zaměstnavatele, mzdové účetní a personalisty - lektor Ing. Tomáš Smutný

Izolačku - příspěvek  k náhradě mzdy + celou problematiku karantény ve všech souvislostech vám vysvětlí lektor Ing. Tomáš Smutný - odborník na mzdovou a personální problematiku na video nahrávce V142/21, kterou si již nyní můžete objednávat. Na této video nahrávce lektor probere kromě karantény také Antivirus, aktuální poznatky se změnami v dovolené, upozorní na další připravovanou novelu zákoníku práce (zakotvení "home office" do ZP) atd.

Celý program video nahrávky V142/21 a objednávku-přihlášku najdete zde:

https://www.brzo.cz/video-nahravka-v142-21-karantena-antivirus-a-a-b-dovolena-2021-aktualne-a-v-resenych-prikladech/

    


Datum vložení: 06. 03. 2021
Vložila: Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: portál MPSV a ČSSZ