Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Kompenzační bonus pro OSVČ + podpora podnikatelů

 

I. Jednorázová dávka pro OSVČ – tzv. Pětadvacítka - legislativní proces se blíží ke konci

Pětadvacítka - kompenzační bonus je zařazen do programu online semináře S191/20, který se koná 17.4.2020 od 10:30 do 12:30 hodin - lektor Ing. Jiří Klíma. Program semináře si můžete přečíst ZDE:

Stručné informace k Pětadvacítce - kompenzačnímu programu:

1)    Co je kompenzační bonus pro OSVČ

        - Jde o přímou podporu pro OSVČ k překlenutí ekonomických problémů v důsledku šíření koronaviru

       - OSVČ získají jednorázový příspěvek 25 tisíc korun – 500 Kč denně během bonusového období, pokud splní podmínky pro získání bonusu (viz níže)

        - Bonusové období trvá od 12. března do 30. dubna 2020, tj. 50 dní

      - Kompenzační bonus bude vyplacen jen za kalendářní dny, ve kterých OSVČ splní předepsané podmínky a doloží je čestným prohlášením

        - Bonus nepodléhá dani z příjmů, ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému

 

2)    Základní podmínky pro získání bonusu

    - Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně)

        - Vykonávaná činnost je činností hlavní nebo vedlejší (OSVČ nemůže být současně zaměstnancem a nemůže pobírat podporu v nezaměstnanosti)

     - OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)

     - OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)

 

3)    Jak požádat o bonus

      - Požádat o bonus lze od 9. dubna až do konce června 2020 - formulář žádosti je zveřejněn na https://www.financnisprava.cz/

      - Žádosti je možné podávat elektronicky přes Daňový portál – (Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou) nebo i v listinné podobě zaslat poštou, zanést na finanční úřad, kde poplatník podává své daňové přiznání k dani z příjmů

       - Žádost je vyřízena zasláním částky Kč na bankovní účet žadatele, jehož číslo se uvádí v žádosti o bonus

 

4)    Dotazy ke kompenzačnímu bonusu

Zájemci o online seminář S191/20 - Poradenství pro podnikatele a OSVČ v časech koronaviru (dne 17.4.2020 v 10:30 h) mohou posílat dotazy předem na brzo@brzo.cz. V průběhu online semináře je zodpoví lektor Ing. Jiří Klíma, daňový poradce.

Více informací :

https://www.mfcr.cz/

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055


II. Daňové novinky pro právnické osoby související se situací ovlivněnou koronavirem

Na online semináři S20/20 - Daňové a účetní aspekty s.r.o. aktuálně v r. 2020 včetně novinek souvisejících s koronavirem (21.4.2020) probere v první části online semináře lektor Ing. Jiří Hlaváč, daňový poradce a auditor tyto daňové novinky pro právnické osoby související se situací ovlivněnou koronavirem:

  • Rekapitulace opatření vlády na podporu podnikatelů
  • Vybrané otázky a odpovědi k daním v souvislosti s koronavirem
  • Možnost uplatňování náhrady škody po státu
Zájemci o online seminář S20/20 - Daňové a účetní aspekty s.r.o. aktuálně v r. 2020 včetně novinek souvisejících s koronavirem (21.4.2020) mohou posílat dotazy předem na brzo@brzo.cz. V první části online semináře je zodpoví lektor Ing. Jiří Hlaváč, daňový poradce a auditor.Datum vložení: 10. 4. 2020
Připravila: Ing. Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací centrum

Vložila: Miluše Drochytková, BRZO vzdělávací cenrum
Zdroj: MF ČR  https://www.mfcr.cz/