Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Liberační balíček III - další daňové úlevy

Vláda schválila Liberační balíček III, kterým se rozšiřují daňové úlevy související se současnou mimořádnou situací. Balíček například prodlužuje lhůtu pro podání daňového přiznán k dani z příjmů do 18. srpna 2020, obsahuje nové stanovisko k dani z nabytí nemovitých věcí. Také prodlužuje promítnutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků do 31. července 2020 a přináší další daňové úlevy.


Přehled daňových opatření obsažených ve vládou přijatém Liberačním balíčku III najdete zde:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-prodlouzeni-danovych-ule-38663

 

Liberační balíček III je rovněž zařazen do programu našeho

               semináře BRZO, který se koná 16. 6. 2020 od 9:00 hodin na Vlhké 21, Brno.

 

Více informací o semináři najdete zde:

https://www.brzo.cz/ucetnictvi-podnikatelu-vybrana-ucetni-temata-ve-vazbe-na-covid-19/

Obsah semináře konaného dne 16. 6. 2020 od 9:00 h na Vlhké 21, Brno:

V průběhu tohoto semináře se budeme věnovat zejména zachycení aktuálních daňových a jiných úlev v účetnictví podnikatelů včetně daňového posouzení.

Pozornost bude věnována mimo jiné nejnovějším daňovým úlevám obsaženým v liberačním balíčku III, jehož legislativní proces se blíží ke konci. Jedná se např. o další posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020, nové stanovisko k dani z nabytí nemovitých věcí atd. Hovořit se bude i o kompenzačním bonusu pro společníky malých s.r.o.

 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob a úroků z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020
  • Podání daňového přiznání k dani z příjmů
  • Platba daně z příjmů za zdaňovací období započaté v roce 2019
 • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob
 • Účtování splatné daně a záloh na daň z příjmů
 • Rezerva na daň z příjmů
 • Odložená daň
 • Daň silniční (zálohy a prominutí příslušenství daně spojené s pozdní úhradou těchto záloh, daňová povinnost)
 • Daň z nabytí nemovitých věcí (Jak je to s touto daní? Momentálně platná právní úprava této daně versus aktuální legislativní stav týkající se zrušení této daně a další navazující skutečnosti)
 • Zachycení dotací v účetnictví podnikatelů dle účetních předpisů (např. dotace poskytnuté na krytí mzdových nákladů)
 • Odklad splatnosti sociálního pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance (účetní pravidla pro zúčtování se zaměstnanci; peněžní toky versus účetní a daňově uznatelné náklady)
 • Prezentace důležitých informací, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (interpretace Národní účetní rady a její implementace v naší účetní jednotce)
 • Termíny pro schválení účetních závěrek za rok 2019 a zákonné prodloužení lhůty pro konání valných hromad kapitálových obchodních společností a družstev

 


Datum vložení: 11. 6. 2020
Vložila: Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj:   Finanční správa, Ministerstvo financí