Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Mzdový list 2015, 2016, 2017

Podle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů mzdový list obsahuje údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění. Pro účely mzdového listu za zdaňovací období 2016 se jedná o údaje o ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016, a to včetně výpočtu daně za období 2015. Zároveň však sdělujeme, že Finanční správa ČR nebude rozporovat případy, kdy na mzdovém listě za zdaňovací období 2016 bude uveden příp. výsledek ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016 včetně výpočtu daně za toto období. Totéž platí i pro zdaňovací období 2015. Žádáme tedy tímto plátce daně a tvůrce mzdových programů, aby pro zdaňovací období 2017 již byla tato náležitost mzdového listu uvedena do souladu se zákonem o daních z příjmů a s tímto sdělením.“


Pokud chcete být podrobněji informování o změnách ve mzdové účtárně v r. 2017, navštivte náš seminář BRZO S21/17, na kterém  bude tutu problematiku přednášek lektorka Ing. Růžena Klímová, specialistka na mzdové účetnictví. Datum konání semináře: 7. 3. 2017. Program semináře si můžete přečíst zde:

https://www.brzo.cz/mzdova-uctarna-aktualne-v-roce-2017/


Datum publikování informace: 13. února 2017
Připravila: Ing. Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Finanační správa