Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Neomluvená nepřítomnost a dovolená

Dne 6. 10. 2020 proběhl seminář Mzdové aktuality ve mzdové účtárně a personální oblasti 2020/21, změny v zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021, vedený oblíbenou lektorkou Ing. Růženou Klímovou, specialistkou a konzultantkou mzdového účetnictví. Paní inženýrka pro Vás z tohoto semináře vybrala:

Neomluvená nepřítomnost a dovolená – změna v § 223

 

Do konce roku 2020 může zaměstnavatel krátit dovolenou za neomluveně zameškanou směnu o 1 až 3 dny. Od roku 2021 dochází ke zmírnění krácení dovolené z důvodu absence, neboť nově může zaměstnavatel dovolenou krátit za neomluveně zameškanou směnu jen o počet neomluveně zameškaných hodin; neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn lze sčítat.

I nadále platí, že při krácení dovolené z titulu neomluvené nepřítomnosti musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.

 

Příklad

Zaměstnanec pracuje v nerovnoměrně rozvržené týdenní pracovní době v rozsahu 40 hodin v období od 1.1.2021 do 31.5.2021. Od 1.6. do konce roku pracuje v rovnoměrně rozvržené kratší pracovní době v rozsahu 30 hodin.  Jeho pracovní morálka není příkladná, neboť v období od ledna do května neomluveně zameškal 4 směny po 12 hodinách, v období od června do konce roku měl absenci v rozsahu 30 hodin. Jinou nepřítomnost neměl. Zaměstnavatel poskytuje dovolenou v rozsahu 4 týdnů.

Roční nárok na dovolenou

Počet týdnů za období od ledna do května ……..151: 7 = 21,571 týdne

Počet týdnů za období od června do 31.12. …….214 : 7 =  30,571 týdne

Protože musíme pracovat jen s celými týdny, provedeme zaokrouhlení na celkových 52 týdnů ve prospěch časového úseku, který trval déle, tedy na 21 a 31, dohromady 52.

Nárok v hodinách za I. období 40 : 52 x 21 x 4 = 64,615

Nárok v hodinách za II. období 30 : 52 x 31 x 4 = 71,538

Celkem za rok 64,615 + 71,538 = 136,153, zaokrouhleno nahoru 137 hodin.

Krácení z důvodu absence

Celkem zameškal  4  x 12 + 30 = 78 hodin.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout dovolenou alespoň v délce 2 týdnů. Abychom dospěli ke spravedlivému výsledku, je nutné spočítat průměrný počet hodin připadajících na jeden týden v rámci celého kalendářního roku.

V rámci I. období      21 x 40 = 840 hodin  (70 směn po 12 hodinách)

V rámci II. období     31 x 30 = 930 hodin  (155 směn po 6 hodinách)

Celkem za rok … 840 + 930 = 1 770 hodin 

Průměrný počet hodin připadajících na jeden týden    1 770 : 52 = 34,038 hodin

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout dovolenou v rozsahu 2 týdnů, tj. 34,038 x 2 = 68,076, zaokrouhleno nahoru 69 hodin. Zaměstnavatel tedy nemůže dovolenou zkrátit o celkový počet neomluveně zameškaných hodin v rozsahu 78 hodin, neboť by neposkytl dovolenou v rozsahu alespoň dvou týdnů, ale jen o 68 hodin.

Vysvětlení:

Roční nárok na dovolenou ….137 hodin

Počet hodin absence …..78 hodin

Roční nárok zkrácený o skutečnou absenci …137 – 78 = 59 hodin

Minimální výše nároku na dovolenou v rozsahu 2 týdnů    ….. 69 hodin

Počet hodin, o které byl roční nárok zkrácen …. 137 -  69 = 68 hodin

 

Z uvedeného příkladu je patrné, že nová právní úprava je zbytečně komplikovaná a nedává možnost spočítat nárok na dovolenou pomocí prostých početních úkonů jako dosud. 

 

  • Pokud Vás zajímají aktuální informace, novinky a změny ve mzdové a personální agendě, tak právě pro Vás jsou připraveny naše semináře ZDE.

 

  • Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.

 

Datum vložení: 7. 10. 2020
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál poskytnutý lektorkou Ing. R. Klímovou