Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Neoprávněné uplatnění nároku na kompenzační bonus OSVČ


Splňuje váš nárok na kompenzační bonus zákonné podmínky?


Finanční správa upozorňuje na to, že OSVČ věnují malou pozornost informacím uvedeným na webu Finanční správy a často si pozorně neověří, zda splňují zákonné podmínky pro vznik nároku na výplatu bonusu.


Chybné uplatnění se například objevuje u OSVČ, které jsou současně zaměstnány, pokud jim v důsledku výkonu činnosti zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Zvláštním případem jsou zaměstnanci vykonávající pedagogickou činnost, u kterých účast na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.


Pro osoby vykonávající zaměstnání je částkou rozhodnou pro účast na nemocenském pojištění 3 000 Kč. Pokud tedy měsíční příjem ze zaměstnání dosahuje alespoň této výše, je zaměstnanec účastníkem nemocenského pojištění, a tudíž na kompenzační bonus nárok nemá. Výjimku z tohoto pravidla mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Odměna na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč tedy vzniku nároku na kompenzační bonus nebrání.


Jak řešit nesprávný postup a další informace najdete na stránkách Finanční správy – čtěte více:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nejen o kompenzačním bonusu, ale informace i o dalších benefitech souvisejících s mimořádným stavem a opatřeními vlády získáte na PREZENČNÍM SEMINÁŘI BRZO S23/20, který se koná ve čtvrtek 4. 6. 2020 od 9:00 hodin v MK klubu, Vlhká 21, Brno.

Lektor RNDr. Petr Beránek,
daňový poradce, ředitel s.r.o. Adar, rozebere v první části semináře:

 • Benefity související s mimořádným stavem a s opatřeními vlády:
  • správné účtování
  • daňové důsledky
  • možnosti následných kontrol oprávněnosti žádostí
  • vhodné průkazní prostředky, které je dobré uchovat 
 • Pak se bude věnovat výkladu vybraných komplikovaných účetních případů a Vašim dotazům.
 • Lektor přivítá, když mu dotazy zašlete předem.
 • Podkladový materiál lektora Vám zašleme e-mailem před konáním semináře, přineste si jej vytištěný s sebou.
 • Věnujte také pozornost hygienickým a bezpečnostním opatřením v souvislosti se situací vyvolanou koronavirem, jsou uvedeny na našem webu přímo v detailu semináře a budou uvedeny u vstupu do MK Klubu na Vlhké 21 a na nástěnce v chodbě u prezence. Nezapomeňte si vzít roušku, pokud bude 4.6. její povinnost nosit ještě uvnitř místností. Děkujeme.

Více informací o semináři S23/20 si můžete přečíst ZDE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A JINÉ ÚLEVY + NEJNOVĚJŠÍ OPATŘENÍ A NOVINKY jsou součástí programu i dalších červnových seminářů brzo.cz. Lektoři je budou vysvětlovat z pohledu daní, účtování i z pohledu pracovního práva. 

MŮŽETE VYBÍRAT Z TÉTO NAŠÍ NABÍDKY PREZENČNÍCH SEMINÁŘŮ:

                                                      https://www.brzo.cz/seminare-a-webinare
                      

Těšíme se na Vás  !!

Kolektiv pracovníků agentury BRZO.


Datum vložení: 23. 5. 2020
Vložila: Ing. Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací cenrum
Zdroj: Finanční správa