Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Nová možnost odepisování majetku podle § 30a ZDP – Ing. Eva Nedorostková

Dotaz klientky BRZO:

Jsme stavební s.r.o., máme v majetku nákladní a osobní auta, u kterých jsou shodné daňové a účetní odpisy.

V srpnu 2020 jsme koupili nové nákladní auto za 1 000 000 Kč, dobu použitelnosti jsme stanovili na 10 let. Jak budu počítat a účtovat daňové a účetní odpisy?

Lze uplatnit a jak aplikovat novou možnost odepisování § 30a ZDP?  

Odpověď Ing. Evy Nedorostkové


Autorka odpovědi Ing. Eva Nedorostková je přední odbornicí
na daň z příjmů právnických osob. Do nedávné doby pracovala ve vedoucí funkci na FŘ pro daň z příjmů právnických osob. Dlouhodobě se zabývá lektorskou činností.

 

  • Znění odpovědi:

Z dotazu vyplývá, že jste v srpnu 2020 koupili nákladní auto za 1 000 000 Kč, dobu upotřebitelnosti pro účely účetních odpisů jste si stanovili na 10 let a po tuto dobu budete účetně odepisovat. Je možno uplatnit v daném případě § 30a ZDP a jak? 

Zákonem č. 609/2020 Sb., který nabyl účinnost od 1.1.2021 byl aktivován § 30a ZDP, který umožňuje poplatníkům u hmotného majetku zatříděného do 1. a 2. odpisové skupiny dle přílohy ZDP uplatnit tzv. mimořádný odpis za podmínky, že tento majetek byl pořízen v intervalu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 + bod 16 Čl. XII přechodných ustanovení - jde o právo, nikoliv povinnost a nemusí být využito u všech pořízených HM - u dalších HM, pořízených v tomto mezidobí, lze tak volit ještě dále mezi odpisy dle § 31 + § 32 ZDP. Další důležitou podmínkou pro uplatnění mimořádných odpisů je, že jste prvním odpisovatelem – viz § 31 odst. 6 ZDP – předchůdce jej musel evidovat jako zboží.  

 

Jak vyplývá z Vašeho dotazu, chcete tuto novou možnost odpisování využít, tak z toho vycházím:

- termín pořízení je splněn – pořízen v 8/2020 (předpokládám, že byl tzv. uveden do užívání ve smyslu § 26 odst. 10 ZDP v tomto měsíci) 

- pokud je splněn předchozí bod, lze odpisy podle § 30a ZDP začít uplatňovat od září 2020, tj. následující měsíc po uvedení do užívání takto:

- 60 % PC, tj. 600 000 Kč odepíšeme po dobu 12 měsíců, tj. za 9/2020 až 8/2021, tj. měsíční odpis 50 000 Kč za 12 měsíců 600 000 Kč

- zbývajících 400 000 Kč pak opět uplatníme rovnoměrně po zbývajících 12 měsíců, tj. za 9/2021 - 8/2022 - přičemž měsíční odpis bude činit 33 334 Kč (závěrečný měsíc dorovnáte řádově koruny ze zaokrouhlení - odpisy lze uplatnit jen do výše VC)


Na co dát pozor:

- tyto daňové odpisy nelze přerušit 

- pokud byste na tomto vozidle dělali v následujících letech TZ, muselo by být evidováno samostatně jako jiný HM viz § 26 odst. 3 písm. a) ZDP – zatřídit podle přílohy ZDP, tj. 2. odpis. skupina a zvolit odpisy dle § 31 nebo §32 ZDP (TZ v prvním roce, tj. v roce pořízení je součástí VC - viz § 29 odst. 1 ZDP) 

- odpisy se stanoví s přesností na měsíce a zaokrouhlují na celé koruny nahoru

 

Ve Vašem případě to znamená, že účetní měsíční odpis bude 1 000 000 Kč : 120 (10x12), tj. 8 333 Kč po dobu 10 let. Daňově odepíšete za 24 měsíců – viz předchozí výpočet tzn. že budete mít daňové odpisy vyšší než ty, co máte na účtu 551 a VH. Proto budete provádět korekci na ř. 150 DaP – za rok 2020 to bude činit rozdíl (4 x 50 000) - (8 333 x 4) = 166 668 uvést na ř. 150 DaP. Bohužel ve formuláři DaP č. 31 v tabulce B Přílohy č. 1 - II. oddílu není na žádném řádku uveden odpis podle § 30a – za sebe doporučuji využít ř. 8 nebo 9 a případně okomentovat v zvláštní příloze k DaP – volný papír A4.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • REFERENCE KE ŠKOLENÍ S LEKTORKOU Ing. Evou Nedorostkovou:
          
E-mail M. Š. - Datum: 10. 2. 2021  

Komu: BRZO vzdělávací centrum 
(Webinář W10/21: Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 - výklad a souvislý příklad - lektorka Ing. E. Nedorostková)

Dobrý den všem v Brzo,  

děkuji za seminář paní Ing. Nedorostkové. Na jejím semináři se mi líbil nachystaný příklad a potom ke každému bodu zadání podrobné vysvětlení. Byla jsem moc spokojená.  M.Š.

(Pro zájemce je z webináře W10/21 k dispozici video záznam V101/21, který lze zakoupit.)

        


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.
  • Nabídku video kurzů naleznete ZDE.


 

Datum vložení: 11. 2. 2021
Upravila: Ing. Z. Brzobohatá, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál poskytnutý lektorkou Ing. E. Nedorostkovou, přední odbornicí na daň z příjmů právnických osob