Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Nové přiznání k dani z příjmů FO za rok 2016

 

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, přichází Finanční správa s možností podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob od zdaňovacího období roku 2016 na novém tiskopise, který má pouze dvě strany. Doposud jej každý rok zhruba 900 000 poplatníků bylo nuceno podávat na tiskopise čtyřstránkovém. Zjednodušený a přehledný tiskopis zajišťuje poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění. Tato novinka se týká poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), kteří tvoří téměř polovinu z celko vého počtu 2,1 miliónu podaných daňových přiznání za loňský rok.


http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/5405-D_1.pdf

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/MF-inf20-1.pdf


Více k dané problematice se dozvíte na našich seminářích 2017:

Seminář S01/17 - dne 3. 1. 2017:
https://www.brzo.cz/rocni-zuctovani-mezd-za-rok-2016-zmeny-ve-zdanovani-prijmu-ze-zavisle-cinnosti-platne-od-1-1-2017/


Seminář S041/17 - dne 11. 1. 2017:
https://www.brzo.cz/uzavreni-danove-evidence-za-r-2016-podklady-pro-danove-priznani-fyzickych-osob-novinky-2017/


Seminář S09/17 - dne 26. 1. 2017:
https://www.brzo.cz/rocni-zuctovani-mezd-za-rok-2016-a-zmeny-ve-zdanovani-prijmu-ze-zavisl-cinnosti-platne-od-1-ledna-2017/


Seminář S12/17 - dne 7. 2. 2017:
https://www.brzo.cz/danove-priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-2016-vyklad-a-souvisly-priklad-novinky-2017/


Seminář S22/17 - dne 7. 3. 2017:
https://www.brzo.cz/danove-priznani-fyzickych-osob-za-rok-2016-komplexne-vyklad-a-souvisly-priklad/


Datum publikování informace: 15. prosince 2016
Připravila: Ing. Olga Krchovová, daňová a účetní poradkyně
Zdroj: http://www.financnisprava.cz/