Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Novela zákona o nemocenském pojištění – aktuálně

Desatero k novele zákona č. 148/2017 Sb.

Dne 2. 10. 2018 proběhl seminář Mzdové aktuality, návrhy změn od roku 2019 + GDPR v praxi mzdových a personálních útvarů, vedený oblíbenou lektorkou Ing. R. Klímovou, specialistkou a konzultantkou mzdového účetnictví.

Se souhlasem lektorky pro Vás z materiálů použitých na semináři vybíráme zajímavost týkající se novely zákona o nemocenském pojištění.

 

Desatero k novele zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 148/2017 Sb.)

 

 1. Víte, že zákonem č. 148/2017 Sb. dochází s účinností od 1. 2. 2018 k podstatným změnám v nemocenském pojištění (zákon č.187/2006 Sb.)?       

  - Účinnost změn nastává od 1. 2. 2018.

   

 2. Víte, že novou dávkou nemocenského pojištění je otcovská poporodní péče?   

  - § 38a zákona č. 187/2006 Sb.

   

 3. Víte, že nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem nebo, který převzal do péče nahrazující péči rodičů, pokud ke dni převzetí nedosáhlo dítě 7 let věku?

  - § 38a, odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.

   

 4. Víte, že podpůrčí doba činí 1 týden a výplata otcovské se nepřerušuje?

  - § 38b, odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb.

   

 5. Víte, že otcovská se nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem?

  - § 38b, odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb.

   

 6. Víte, že výše otcovské je stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství, tedy za kalendářní den 70 % z denního redukovaného vyměřovacího základu? 

  - § 38c zákona č. 187/2006 Sb.

   

 7. Víte, že otec musí nastoupit na otcovskou nejpozději v den, kdy dítě dosáhne 6 týdnů věku nebo do 6 týdnů ode dne převzetí dítěte do péče?

  - § 38a odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb.

   

 8. Víte, že nárok na otcovskou vzniká, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem 1. 2. 2018?
  - Článek II, Přechodná ustanovení zákona č. 148/2017 Sb.

   

 9. Víte, že u ošetřovného nadále platí podmínka společné domácnosti? Tato podmínka neplatí pouze v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let, které je soudem svěřené do společné nebo střídavé péče obou rodičů. 

  - § 39 odst. 2 věta první zákona č. 187/2006 Sb.

   

 10. Víte, že se nemocenské u dobrovolných hasičů obce a členů ostatní složky integrovaného záchranného systému, kteří nejsou k této složce v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, zvyšuje na 100 % denního vyměřovacího základu v případech, kdy byl pojištěnec uznán neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se podílel na hašení požáru nebo záchranných pracích?

  - § 29 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.

  

Pokud Vás zajímají aktuální informace, novinky a změny ve mzdové a personální agendě, tak právě pro Vás jsou připraveny naše semináře ZDE.

  

Dovolili jsme si pro Vás vybrat nejbližší semináře:

  

S44/18 – MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA V PŘÍKLADECH, NOVINKY PRO ROK 2019

Datum konání: 22. 11. 2018 (čt)
Lektor:             Ing. Olga Krchovová, daňová a účetní poradkyně

 

 

S46/18 – DŮCHODOVÉ A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2018/2019

Datum konání: 27. 11. 2018 (út)
Lektor:             Bc. Jitka Dvořáková, ředitelka odboru důchodového pojištění MSSZ Brno,
                        Jiřina Fráňová, ředitelka odboru nemocenského pojištění MSSZ Brno,
                        Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno

 

S49/18 – ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ROK 2018, ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PLATNÉ OD 1. LEDNA 2019

Datum konání: 6. 12. 2018 (čt)
Lektor:             Ing. Hanuš Kytler, specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, FÚ pro JMK

 

 

Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.

 

Datum vložení: 9. 10. 2018
Připravila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál zpracovaný lektorkou Ing. R. Klimovou