Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Opomíjené listiny a sankce

Aktualita ze semináře - Odpovědnost statutárních orgánůDne 19. 4. 2018 proběhl seminář Právní odpovědnost statutárních orgánů (jednatelé, představenstvo, OSVČ), vedený lektorem Mgr. Ing. Janem Valtrem, advokátem a insolvenčním správcem.

 

Pan Mgr. Ing. Jan Valtr pro Vás z tohoto semináře připravil zajímavou informaci:

 

Nejčasněji opomíjené listiny, které mají být zveřejňovány ve sbírce listin obchodního rejstříku:

a)     Pravidelně zveřejňované dokumenty:

  1. Účetní závěrka, případně včetně ověření auditorem a včetně výroční zprávy.
  2. Zpráva o vztazích (propojených osob), obsahuje popis vztahů mezi osobami, popis vybraných smluv a transakcí a posouzení případně vzniklé újmy a její kompenzace.

 

b)    Dokumenty zveřejňované při jednorázových změnách:

  1. Úplné znění společenské smlouvy při každé její změně.

 

Některé sankce hrozící při nezveřejňování předepsaných listin:

a)     Po výzvě rejstříkového soudu k doplnění listin pokuta až do 100.000,- Kč, při neodstranění nedostatků při opakovaných výzvách až zrušení společnosti rozhodnutím soudu a vstup do likvidace.

b)     Sankce od finančního úřadu až do 3 % hodnoty aktiv.

c)     Odpovědnost společnosti za nekalosoutěžní jednání vůči konkurenci – riziko náhrady nákladů soudního řízení.

d)     Odpovědnost jednatele společnosti za nedostatek péče řádného hospodáře.

  

VYBÍREJTE Z NAŠÍ KOMPLEXNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ BRZO Datum vložení: 2. 5. 2018
Připravila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál zpracovaný lektorem Mgr. Ing. Janem Valtrem