Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace

Dne 28. 2. 2019 proběhl seminář Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2018, upozornění na změny v roce 2019. Ing. Miroslava Nebuželská pro Vás z tohoto semináře vybrala: 

Pro rok 2018 opět platí, že nezisková organizace může zpracovávat přiznání v různých daňových režimech podle toho, jakou má právní formu a jakou provádí činnost. Pokud organizace není veřejně prospěšným poplatníkem, jako jsou například profesní komory s povinným členstvím, rodinné fundace nebo obecně jakékoliv organizace, které v hlavní činnosti podnikají, pak zdaňují jako běžný podnikatel (s.r.o.). Pokud jsou veřejně prospěšným poplatníkem, který je obecně prospěšnou společností, zapsaným ústavem, veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou instituci anebo organizace poskytuje zdravotnické služby na základě příslušného oprávnění, pak zdaňuje v tzv. širokém základu daně. Předmětem daně z příjmů jsou všechny příjmy (výnosy), přičemž poskytovatel zdravotních služeb nemá nárok na snížení základu daně podle §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Ostatní veřejně prospěšní poplatníci zdaňují v tzv. úzkém základu daně, kde rozsah příjmů, který je předmětem daně, je omezen. I u poplatníků s úzkým základem daně platí omezení uplatnění snížení základu daně podle §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, a to pro poplatníky hájící podnikatelské zájmy svých členů, tedy zejména pro různé svazy, asociace, kde členem jsou podnikatelé. 

Od roku 2018 nově platí, že všichni veřejně prospěšní poplatníci, kteří mohou uplatnit snížení základu daně v souladu s §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, musí získanou daňovou úsporu použít v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. U veřejných vysokých škol, obecně prospěšných společností a ústavů, které jsou soukromou vysokou školou, a u veřejných výzkumných institucí musí nadále těmito náklady být náklady na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti. 

Pokud tedy veřejně prospěšný poplatník, například spolek, sníží svůj základ daně za rok 2018 o 100 tis. Kč, získá tak daňovou úsporu ve výši 19 tis. Kč. Těchto 19 tis, Kč musí použít ke krytí nákladů v nepodnikatelských činnostech v roce 2019. Musí jít o skutečný výdaj, tedy náklad roku 2019 v roce 2019 uhrazený. Jakým způsobem bylo s daňovou úsporou naloženo organizace, které vedou běžné účetnictví, musí uvést v příloze v účetní závěrce. 

Pro použití úspor z let 2017, 2016 či 2015 platí nadále původní znění zákona, tj. poplatníci s úzkým základem daně musí tuto úsporu použít v následujících 3 zdaňovacích obdobích ke krytí nákladů v činnostech z nichž příjmy nejsou předmětem daně.

 

Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.


Datum vložení: 18. 3. 2019
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál zpracovaný lektorkou Ing. M. Nebuželskou