Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. 7. 2019

Snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %

Od 1. 7. 2019 se mění sazby pojistného

Zákonem č. 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem (zpravidla první 3 dny trvání dočasné pracovní neschopnosti). Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby dochází s účinností od téhož dne ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % – změna § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPSZ“). 

Sazby pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019 činí:
(změny vyznačeny tučně, původní sazby v závorce)

a)    u zaměstnavatele 24,8 % (před změnou 25 %) z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % (před změnou 2,3 %) na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

b)    u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,

c)     u OSVČ 
1.     29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2 ZPSZ, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou důchodového pojištění,
2.     2,1 % (před změnou 2,3 %) z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3 ZPSZ, jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění,

d)    u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,

e)    u zahraničního zaměstnance 2,1 % (před změnou 2,3 %) z vyměřovacího základu.

V souvislosti se snížením sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ a zahraničních zaměstnanců dochází s účinností od 1. 7. 2019 ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6 000 Kč). Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činí minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob 138 Kč. 

Více informací naleznete na stránkách ČSSZ

Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE


Datum vložení: 13. 3. 2019
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: www.cssz.cz