Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Společníci společnosti (sdružení) od 1. 1. 2019

Dne 19. 2. 2019 proběhl seminář Daňové přiznání k dani z příjmů FO 2018 – výklad a souvislý příklad, novinky 2019. Ing. Jindřich Klaška pro Vás z tohoto semináře vybral:

Upozornění na změnu v postupu u společníků společnosti z pohledu DPH od 1. 1. 2019, což značí, že bude nutno upravit i postup z pohledu DPFO. 

  • Podle dřívější právní úpravy pro DPH (možno používat nejpozději do 31. 12. 2018), evidenci za společnost pro potřeby DPH vedl určený společník, uváděl ve svém DP k DPH údaje za celou společnost a ostatní společníci podávali tzv. „negativní DP“.

  • Podle nové právní úpravy (platná od 1. 1. 2019) eviduje každý společník společnosti samostatně veškeré údaje ve svém DP k DPH, týkající se jeho činnosti v rámci společnosti i mimo ni. Nová právní úprava tak již neumožňuje vykazování údajů za společnost v DP určeného společníka. Od 1. 1. 2019 musí všichni společníci společnosti postupovat podle nových pravidel.

  • Společníci budou fakturovat třetí osobě buď každý ve výši svého podílu (dva spol., každý jednu polovinu celkové částky) nebo jeden společník vyfakturuje celou částku a druhý následně příslušnou poměrnou část vyfakturuje společníkovi, který fakturoval celou částku odběrateli. Ve vztahu k dodavatelským fakturám se postupuje obdobně.

  • Pozor na dřívější společný majetek. Je faktem, že výhody společného podnikání se ztrácí, lepší podnikat každý sám za sebe.

  • Informace GFŘ k uplatňování DPH č.j. 74028/17/7100-20116-709973

     

Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.

 

Datum vložení: 12. 3. 2019
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: www.financnisprava.cz, materiál zpracovaný lektorem Ing. J. Klaškou