Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Společnost s ručením omezeným – škoda způsobená neznámým pachatelem

Dne 30. 5. 2019 proběhl seminář na téma Společnost s ručením omezeným, účetnictví, daně, aktuální stav v roce 2019 + převod OSVČ na s.r.o., Ing. Jiří Hlaváč pro Vás z tohoto semináře vybral: 

Judikatura – škoda způsobená neznámým pachatelem 

  • Nejvyšší správní soud se v nedávné době zabýval náklady v podobě škody způsobené neznámým pachatelem. Závěry pak shrnul v rozsudku sp. zn. 7 Afs 410/2017–28 ze dne 17. 12. 2018.

  • Daňový subjekt pořídil od dodavatele vozidlo a stavební stroj, které mu byly následně zabaveny policií, jelikož bylo zjištěno, že se jednalo o věci odcizené. Z tohoto titulu uplatnil daňový subjekt škodu jako daňově uznatelný náklad dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. l) ZDP. Správce daně však tento postup neuznal a doměřil daňovému subjektu v rámci daňové kontroly daň z příjmů právnických osob a související penále z důvodu neuznání tohoto nákladu jako daňově uznatelného pro výpočet základu daně.

  • Nejvyšší správní soud přisvědčil rozhodnutí správce daně a následně krajského soudu. Ve svém závěru vysvětlil, že smyslem ustanovení § 24 odst. 2 písm. l) ZDP je umožnit daňovému subjektu odečíst od základu daně škodu v případě, kdy nemá možnost ji vymáhat na konkrétní osobě. Předpokladem pro aplikaci ustanovení je zároveň to, že škoda vznikla daňovému subjektu, který náklady v podobě škody uplatňuje. V tomto případě daňový subjekt nebyl poškozen jednáním neznámých pachatelů. Neměl proto o způsobené škodě účtovat jako o nákladu, avšak jako o pohledávce za subjektem, od kterého věci pořídil.

     

Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE

Datum vložení: 3. 6. 2019
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál zpracovaný lektorem Ing. J. Hlaváčem