Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Technické zhodnocení nákladního auta - Ing. J. Pilátová

Dne 21. 1. 2021 proběhl webinář Daňová evidence – uzavření za rok 2020, příprava daňového přiznání FO, novinky 2021, vedený oblíbenou lektorkou Ing. Janou Pilátovou, auditorkou, daňovou poradkyní, členkou výkonného výboru Komory auditorů ČR. 

Lektorka pro Vás vypracovala 3 příklady z webináře (Autorka odpovědí: Ing. Jana Pilátová).

  • Příklad: Technické zhodnocení nákladního auta, které je již daňově odepsané

 

Zadání:

Autodopravce – fyzická osoba – nechal přestavět v r. 2020 již odepsané nákladní auto na nosič kontejnerů.
Vstupní cena nákladního auta činila 1 000 000 Kč; daňová zůstatková cena je nulová; uplatněny byly rovnoměrné odpisy.
Cena za přestavbu auta bez DPH je 300 000 Kč

 

Otázka:

Jak má být odpisováno po provedeném technickém zhodnocení?
Myslím si, že když je už auto odepsané, budu odepisovat od r. 2020 jen těch 300 000 Kč.

 

Odpověď:

Vyjdeme z předpokladu, že

• fyzická osoba vede daňovou evidenci podle § 7b ZDP
• nákladní auto je evidované v obchodním majetku této fyzické osoby, tzn. na kartě hmotného majetku (viz § 4 odst. 4 ZDP);
• na kartě hmotného majetku jsou evidované daňové odpisy, které jsou již ve výši vstupní ceny;
• nákladní auto je stále v obchodním majetku, což potvrdila i fyzická inventura provedená za účelem zjištění skutečného stavu hmotného majetku k poslednímu dni zdaňovacího období, tzn. k 31.12.2020 a je na soupisu hmotného majetku dle § 7b odst. 4 ZDP;
• náklady na přestavbu auta splňují parametry technického zhodnocení, neboť se jedná o rekonstrukci (viz § 33 odst. 2 ZDP) 

 

 Evidence daňových odpisů před rekonstrukcí   

 

Výpočet

Roční odpis

Zůstatková cena

1. rok

1 000 000 x 0,11

110 000

890 000

2. rok

1 000 000 x 0,2225

222 500

667 500

3. rok

1 000 000 x 0,2225

222 500

445 000

4. rok

1 000 000 x 0,2225

222 500

222 500

5. rok

1 000 000 x 0,2225

222 500

0

 

Řešení:

Dle § 29 odst. 3 ZDP technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu (dále jen "zvýšená vstupní cena") a zároveň u majetku odpisovaného podle § 32 i zůstatkovou cenu (dále jen "zvýšená zůstatková cena") příslušného majetku v tom zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání.

 

Při rovnoměrném odpisování ze zvýšené vstupní ceny hmotného majetku se stanoví odpisy tohoto majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu. (viz § 31 odst. 8 ZDP)

Roční odpisová sazba pro hmotný majetek zařazený do 2. odpisové skupiny dle § 31 odst. 1 ZDP pro zvýšenou vstupní cenu činí „20“.

 

Plánovaný průběh odpisů po provedeném technickém zhodnocení v roce 2020 

Zvýšená vstupní cena po technickém zhodnocení

Roční odpisová sazba dle § 31 odst. 1 ZDP

Výpočet ročního odpisu po provedeném technickém zhodnocení

Výše ročního odpisu

1 300 000 Kč

20

1 300 000 x 0,2

260 000 Kč

  

rok

Roční odpis

Kumulované odpisy od začátku odpisování

Zůstatková cena

2020

260 000 Kč

1 260 000

40 000

2021

maximálně 40 000

1 300 000

0,00 Kč

 

  • Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.


Zdroje:
• Zákon č. 299/2020 Sb. (účinnost od 1.7.2020), Čl. III Přechodná ustanovení bod 1.
„Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (poznámka: tj. od 1.7.2020), se použije na daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za zdaňovací období, které skončilo ode dne 30. června 2020; tuto daňovou ztrátu lze uplatnit i ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které se tato daňová ztráta stanoví.“
• Důvodová zpráva k novele zákona o daních z příjmů, která byla provedena zákonem č. 299/2020 Sb.
Ing. Jana PilátováDatum vložení: 26. 1. 2021
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál poskytnutý lektorkou Ing. J. Pilátovou