Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Zákon o účetnictví – věcný záměr

Dne 9. 12. 2019 proběhl seminář Účetní závěrka ve vazbě na daň z příjmů – daňové a účetní problémy + novinky v účetnictví 2020, vedený oblíbenou lektorkou Ing. Janou Pilátovou, auditorkou, daňovou poradkyní, členkou výkonného výboru KA ČR. 


Se souhlasem lektorky pro Vás z materiálů použitých na semináři vybíráme zajímavost týkající se věcného záměru nového zákona o účetnictví.

 

  • Věcný záměr nového zákona o účetnictví.

 

14. 11. 2019 informoval Ing. Michal Žurovec, ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace na webových stránkách MF ČR o předložení návrhu věcného záměru nového zákona o účetnictví do mezirezortního připomínkového řízení.

 

Vybrané citace z této informace:

 

„Bylo přistoupeno k přípravě moderního zákona o účetnictví, jehož věcný záměr reflektuje jak mezinárodní trendy, tak i razantní rozvoj ICT v oblasti účetnictví, včetně digitalizace a robotizace účetnictví a jeho procesů.

 

Věcný záměr pamatuje též na velké množství mikro a malých účetních jednotek, pro které počítá jednak s určitým zjednodušením a zároveň nepředpokládá žádné významné změny v zavedených postupech účtování.

 

Pro fyzické osoby podnikatele je zjednodušením navrhované zrušení povinnosti vést podvojné účetnictví při překročení hranice 25 mil. Kč obratu.

 

Zároveň dojde ke zpřehlednění zákonných požadavků na inventarizaci.

 

Návrh věcného záměru navrhuje rozšíření použití mezinárodních účetních standardů při sestavování účetní závěrky některými subjekty působícími na finančním trhu.

 

Současně se předpokládá snížení administrativní zátěže pro všechny účetní jednotky používající mezinárodní účetní standardy, pokud bude výsledek hospodaření, zjištěný podle těchto standardů, využit i pro stanovení základu daně z příjmů.

 

Další významnou změnou je vymezení základních účetních zásad a významných pojmů přímo v zákoně o účetnictví.

 

Jedná se o dlouhodobý požadavek odborné veřejnosti, který přispěje k vyšší právní jistotě účetních jednotek při podávání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace v účetní závěrce.

 

Na základě údajů z účetní závěrky činí nejen samotní podnikatelé, ale také investoři a banky, množství zásadních rozhodnutí. Správnost těchto rozhodnutí by proto měla být podpořena kvalitními účetními informacemi.

 

Ministerstvo financí považuje za důležité stanovení dostatečně dlouhé doby na seznámení účetních jednotek s novou právní úpravou, která bude na půdorysu věcného záměru nového zákona o účetnictví vytvořena.“

 

 

  • Pokud Vás zajímají aktuální informace, novinky a změny v účetnictví, tak právě pro Vás jsou připraveny naše semináře na https://www.brzo.cz/ucetnictvi/.

  

  • Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.Datum vložení: 10. 12. 2019
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál zpracovaný lektorkou Ing. Janou Pilátovou