Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Změny v DPH

Dne 3. 10. 2019 proběhl seminář DPH v roce 2019 - praktické zkušenosti + info o novelizacích DPH, vedený oblíbenou lektorkou Ing. Ivanou Langerovou, daňovou poradkyní. Níže je přehled změn v DPH poskytnutý paní Ing. Langerovou. 

Dne 3. 10. 2019 byl ke zveřejnění ve Sbírce zákonů odeslán schválený zákon o rozšíření EET, který obsahuje i přeřazení některých služeb a zboží do zdanění druhou sníženou sazbou 10 %. Tyto změny v DPH nabydou účinnost od prvého dne 7. měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Je tedy pravděpodobná účinnost od 1. 5. 2020

Nově bude v § 47 odst. 5:  

„(5) U elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu, se uplatní druhá snížená sazba daně.“  

Navrhuje se zařazení nové přílohy č. 2a (symetricky s přílohou č. 3a), která má obsahovat tyto služby:  

Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb.  

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

CZ-CPA

Popis služby

36.00.2

Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.

37

Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.

56

Stravovací služby, podávání nápojů, pokud

-        nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,

-        se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10 (pivo podávané z nádob o obsahu převyšujícím 10 litrů), nebo

-        se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

81.21.10

Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.

81.22.11

Služby mytí oken prováděné v domácnostech.

88.10, 88.91

Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.

95.23

Opravy obuvi a kožených výrobků.

95.29.11

Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.

95.29.12

Opravy jízdních kol.

96.02

Kadeřnické a holičské služby.

 

Dále má být do přílohy č. 3a (Zboží podléhající sazbě 10 %) přeřazeno toto zboží v současnosti zdaňované 15 % DPH:

 

„2201

- Pitná voda.“.

 

V poslanecké sněmovně byla do přílohy č. 2a ještě přidána tato služba:

„77, 85, 91

Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.“.

 

A v příloze č. 3a se položka „4901, 4902, 4903, 4904 - Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; noviny a časopisy, hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.“ nahrazuje položkou 4901 - 4905, 4911, 8523, která zní:

 

„4901 - 4905, 4911, 8523

-  Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud

- jsou obsaženy na hmotném nosiči a

- nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu.“.

 

  • Pokud Vás zajímají aktuální informace, novinky a změny v DPH, tak právě pro Vás jsou připraveny naše semináře ZDE

 

  • Dovolili jsme si pro Vás vybrat nejbližší semináře:

 

S36/19 – DPH – VÝKLAD, PŘÍKLADY, DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ, ZMĚNY V DPH 2019/2020 – 5 DNÍ

Datum konání: 10., 15., 17., 22., 24. 10. 2019
Lektor:             Ing. Jana Rusmanová, Odvolací finanční ředitelství Brno

  

S42/19 – NOVINKY V DANÍCH, ÚČETNICTVÍ A CESTOVNÉM 2020

Datum konání: 28. 11. 2019 (čt)
Lektor:             RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce

 

S44/19 – UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2019 A 2020

Datum konání: 4. 12. 2019 (stř)
Lektor:             Ing. Václav Benda, BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH

  

  • Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.

 

Datum vložení: 7. 10. 2019
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál zpracovaný lektorkou Ing. I. Langerovou