Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Změny v důchodovém a nemocenském pojištění OSVČ od 1. 1. 2019

Nový termín splatnosti záloh a změny výše minimálních záloh 


Od ledna příštího roku se mění splatnost jak záloh na pojistné na důchodové pojištění, tak pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím. Kromě termínu splatnosti pojistného se mění i minimální výše pojistného na důchodové a nemocenské pojištění. Změny přináší novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Na přelom roku se vztahují přechodná ustanovení zákona. 

Nemocenské pojištění:

    • minimální měsíční základ pro pojistné na NP OSVČ se ZVYŠUJE na 138 Kč. OSVČ, které si platí měsíční pojistné na NP v nižší výši než 138 Kč si musí platbu pojistného zvýšit, jinak dojde k zániku NP.

 

    • pojistné na NP za kalendářní měsíc je nově splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí (§ 14c odst. 2). OSVČ, které jsou účastny NP musí do 21. 1. 2019 zaplatit pojistné za prosinec 2018 alespoň ve výši 115 Kč a od 22. 1. do 31. 1. 2019 mají zaplatit pojistné na leden 2019 alespoň ve výši 138 Kč. Nedoplatí-li pojistné za leden 2019 nejpozději do 28. 2. 2019, dojde k zániku NP.  


Důchodové pojištění: 

Od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2018, je stanoven minimální měsíční vyměřovací základ roku 2019 pro

  • hlavní činnost    8 175 Kč

  • vedlejší činnost 3 270 Kč

 

Záloha na pojistné pro rok 2019 z tohoto minimálního měsíčního vyměřovacího základu činí pro

  • hlavní činnost    2 388 Kč

  • vedlejší činnost    955 Kč

 

Více informací naleznete na stránkách ČSSZ.


Dovolili jsme si pro Vás vybrat tento seminář:

S46/18 – DŮCHODOVÉ A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVONÍ POJIŠTĚNÍ 2018/2019

Datum konání: 27. 11. 2018 (út)
Lektor:             Bc. Jitka Dvořáková, ředitelka odboru důchodového pojištění MSSZ Brno,
                       Jiřina Fráňová, ředitelka odboru nemocenského pojištění MSSZ Brno,
                       Ing. Luboš Pavlík, VZP Brno

 

Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.

  

Datum vložení: 8. 11. 2018
Připravila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: www.cssz.cz