Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Zvýšení důchodů od 1. ledna 2017Od lednové splátky roku 2017 se zvýší všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před 1. 1. 2017. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. O výši valorizace rozhodla vláda nařízením č. 325/2016 Sb., na základě kterého se základní výměra důchodu zvýší o 110 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 2,2 %.

Více na:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/2016-12-07-cssz-zajisti-valorizaci-bezmala-3-5-milionu-vyplacenych-duchodu.htm


Více k dané problematice se dozvíte na našem semináři:

Seminář S04/17 - dne 10. 1. 2017:
https://www.brzo.cz/duchodove-a-nemocenske-pojisteni-pojistne-na-socialni-zabezpeceni-a-zdravotni-pojisteni-2017/Další související semináře Brzo.cz:
/mzdy-pojisteni-pracovni-pravo-a-personalistika/Datum publikování informace: 16. prosince 2016
Připravila: Ing. Olga Krchovová, daňová a účetní poradkyně
Zdroj: http://www.cssz.cz/