Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Zvýšení minimální mzdy na 14 600 Kč

Dopad zvýšení do Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

  

Zvýšení minimální mzdy v roce 2020 na 14 600,- je zakotveno v nařízení vlády č. 347/2019, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nařízení vlády č. 347/2019 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, naleznete na: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

  

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), která se od 1. 1. 2020 zvyšuje na 1.971 Kč.

 

  • Dopady zvýšení minimální mzdy do zákona o daních z příjmů (ZDP)

 

§ 4 ZDP 

Zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) – osvobozen je pro rok 2020 roční důchod do výše 525.600 Kč.

 

§ 35bb ZDP 

Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu za umístění dítěte maximálně do výše minimální mzdy „školkovné“ pro rok 2020 bude možné uplatnit maximálně v částce 14.600 Kč na jedno dítě.

 

§ 35c ZDP 

Daňový bonus na dítě může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.  Pro rok 2020 87.600 Kč.

 

§ 35d ZDP 

Podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus – dosažení v daném měsíci příjmů od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, v roce 2020 tedy alespoň 7.300 Kč.   

Pro účely ZDP je minimální mzda vymezena v § 21g

Minimální mzdou se pro účely daní z příjmů rozumí měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy
a) účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období a
b) neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti.

 

  • Nabídka aktuálních seminářů BRZO:

 

Pokud Vás zajímají aktuální informace, novinky a změny v oblasti mezd a personalistiky, tak právě pro Vás jsou připraveny naše semináře ZDE

Semináře zaměřené na novinky a změny v dani z příjmů naleznete ZDE

Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.

 

Datum vložení: 8. 1. 2020
Připravila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: MV ČR