Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Aktuální problémy v oblasti daní a účetnictví v roce 2018

Kód semináře:

S30/18

Datum:                              Další termíny podobných seminářů najdete zde, zde.

15. 5. 2018 (út)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, s.r.o., www.adar.cz

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:    
 

Cílem semináře je projít aktuální problémové oblasti účetnictví a správné postupy účtování s návazností na daň z příjmu.

Určeno: podnikatelským subjektům vedoucím podvojné účetnictví a nestátním neziskovým organizacím (jednotkám účtujícím dle vyhlášky 500 nebo 504/2002 Sb.). Lektor se také zmíní o některých aktuálních problémech ve společnostech bez právní subjektivity (bývalá sdružení).


 • Nepeněžní příjmy (přijaté dary, bezplatně poskytnuté služby, práce zdarma) s důsledky v dani z příjmu
 • Ukončení nájmů a podnájmů, kde bylo povoleno technické zhodnocení nájemcem (podnájemcem)
 • Cese leasingu
 • Právo stavby
 • Pořízení nemovitosti (a součásti vedlejších pořizovacích nákladů)
 • Dotace v cizích měnách
 • Vyloučení závazku z účetnictví a způsoby zdanění nezaplacených závazků
 • Škody a pojistná plnění
 • Společnosti bez právní subjektivity (bývalá sdružení) - vybrané problémy
 • Přehled zajímavých aktuálních problémů z koordinačních výborů
 • Dotazy, diskuse

 

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP, zákon o účetnictví a související účetní předpisy s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.