Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Cestovní náhrady 2015, očekávané změny v roce 2016

Kód semináře:

S32/15

Datum:                              Další termíny podobných seminářů najdete zde, zde a zde.

13. 10. 2015 (út)

Čas:

9:00-13:00 h

Lektor:

RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah: 

Cílem semináře je komplexní rozbor možností poskytování náhrad cestovních výdajů v roce 2015 a v závislosti na stavu vývoje legislativního procesu i s výhledem na rok 2016. V průběhu semináře budou zdůrazněny aktuální novinky a výklady v oblasti cestovních náhrad, včetně ilustrace na příkladech:

  

  1. Obecné vymezení problematiky cestovních náhrad (pravidelné pracoviště, místo výkonu práce), zásady, které je nutné před vysláním na pracovní cestu dodržet, postup u státních organizací a u ostatních zaměstnavatelů
  2. Poskytované náhrady cestovních výdajů ve vazbě na zákon o daních z příjmů a pojistné zákony (pohled zaměstnance i zaměstnavatele)
  3. Jízdné a náhrady jízdních výdajů na pracovních cestách (změna sazeb, dokládání spotřeby při použití vlastního automobilu, silniční daň, praktické výpočty, jízdné v případě přerušení pracovní cesty nebo při návštěvě rodinného příslušníka)
  4. Stravné při tuzemských a zahraničních pracovních cestách (změněné sazby, aplikace kurzů vč. souvisejícího účtování, nová pravidla pro krácení stravného, postup při zajištění bezplatného  stravování, kapesné vč. souvisejících výkladů na způsob jeho určení)
  5. Další možnosti cestovních náhrad (za ubytování, vedlejší výdaje, při dočasném přidělení, přemístění či přijetí zaměstnance do zaměstnání, práce v zahraničí)
  6. Speciální postupy při poskytování cestovních náhrad (přerušení pracovní cesty, paušalizace náhrad a jiné)
  7. Související daňová problematika (cestovní náhrady x silniční daň)
  8. Aplikace cestovních náhrad u podnikající fyzické osoby 
  9. Dotazy

 

Výklad bude ilustrován na příkladech. Účastníci obdrží podkladový materiál. Během semináře budou zodpovězeny dotazy k probírané problematice. 

Pozn.:

Při výkladu je využíván pracovní materiál a dataprojektor.

 

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákoník práce, zákon o daních z příjmů, případně další předpisy.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.