Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Cestovní náhrady 2017, změny účinné od roku 2018

Kód semináře:

S36/17

Datum:                              Další termíny podobných seminářů najdete zde, zde a zde.

10. 10. 2017 (út)

Čas:

9:00-13:00 h

Lektor:

RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Cílem semináře je komplexní rozbor možností poskytování náhrad cestovních výdajů v roce 2017 s výhledem na rok 2018 v závislosti na vývoji legislativy. V průběhu semináře budou zdůrazněny aktuální novinky a výklady v oblasti cestovních náhrad, včetně vysvětlení na příkladech:

  1. Obecné vymezení problematiky cestovních náhrad (komu a kdy poskytnout, vymezení pojmů jako pravidelné pracoviště, místo výkonu práce apod., zásady, které je nutné před vysláním na pracovní cestu dodržet, postup u "státních organizací" a u ostatních zaměstnavatelů)
  2. Poskytované náhrady cestovních výdajů ve vazbě na zákon o daních z příjmů a pojistné zákony (pohled zaměstnance i zaměstnavatele)
  3. Jízdné a náhrady jízdních výdajů na pracovních cestách (změna sazeb, dokládání spotřeby při použití vlastního automobilu, silniční daň, praktické výpočty, jízdné v případě přerušení pracovní cesty nebo při návštěvě rodinného příslušníka)
  4. Stravné při tuzemských a zahraničních pracovních cestách (změněné sazby, aplikace kurzů vč. souvisejícího účtování, nová pravidla pro krácení stravného, postup při zajištění bezplatného stravování, kapesné vč. souvisejících výkladů na způsob jeho určení)
  5. Další možnosti cestovních náhrad (za ubytování, vedlejší výdaje, při dočasném přidělení, přemístění či přijetí zaměstnance do zaměstnání, práce v zahraničí)
  6. Speciální postupy při poskytování cestovních náhrad (přerušení pracovní cesty, paušalizace náhrad a jiné)
  7. Související daňová problematika (cestovní náhrady x silniční daň)
  8. Aplikace cestovních náhrad u podnikající fyzické osoby


Výklad bude ilustrován na příkladech.
Účastníci obdrží jako vždy bohatý podkladový materiál. Během semináře budou zodpovězeny dotazy k probírané problematice.

Pozn.:

Při výkladu je využíván pracovní materiál a dataprojektor.

 

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákoník práce a zákon o daních z příjmů.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.