Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Cestovní náhrady 2019

Kód semináře:

S12/19

Datum:                              Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

4. 2. 2019 (po)

Čas:

9:00-13:00 h

Lektor:

RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Cílem semináře je komplexní rozbor možností poskytování náhrad cestovních výdajů v roce 2019.

V průběhu semináře budou zdůrazněny aktuální novinky (sazby náhrad a další v návaznosti na vývoj legislativy) a výklady v oblasti cestovních náhrad, včetně ilustrace na příkladech.

 

  • Obecné vymezení problematiky cestovních náhrad (komu a kdy poskytnout, vymezení pojmů jako pravidelné pracoviště, místo výkonu práce apod.), zásady, které je nutné před vysláním na pracovní cestu dodržet, postup u „státních organizací“ a u ostatních zaměstnavatelů
  • Poskytované náhrady cestovních výdajů ve vazbě na zákon o daních z příjmů a pojistné zákony (pohled zaměstnance i zaměstnavatele)
  • Jízdné a náhrady jízdních výdajů na pracovních cestách (změna sazeb, dokládání spotřeby při použití vlastního automobilu, silniční daň, praktické výpočty, jízdné v případě přerušení pracovní cesty nebo při návštěvě rodinného příslušníka)
  • Stravné při tuzemských a zahraničních pracovních cestách (změněné sazby, aplikace kurzů vč. souvisejícího účtování, nová pravidla pro krácení stravného, postup při zajištění bezplatného stravování, kapesné vč. souvisejících výkladů na způsob jeho určení)
  • Další možnosti cestovních náhrad (za ubytování, vedlejší výdaje, při dočasném přidělení, přemístění či přijetí zaměstnance do zaměstnání, práce v zahraničí)
  • Speciální postupy při poskytování cestovních náhrad (přerušení pracovní cesty, paušalizace náhrad a jiné)
  • Související daňová problematika (cestovní náhrady x silniční daň)
  • Aplikace cestovních náhrad u podnikající fyzické osoby.
  • Dotazy, diskuse

 

Výklad bude ilustrován na příkladech.

 

Účastníci obdrží podkladový materiál. Během semináře budou zodpovězeny dotazy k probírané problematice.


Pozn.:

Při výkladu bude pracovní materiál prezentován s využitím dataprojektoru.

Cena: Kč 1.300,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o daních z příjmů, případně další související předpisy.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.