Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Cizí měny, kurzové rozdíly - účetní a daňový pohled, zahraniční cestovní náhrady 2018/2019

Kód semináře:

S41/18

Datum:                                 Další termíny podobných seminářů najdete zde, zde a zde.

15. 11. 2018 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, s.r.o., www.adar.cz 

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah: 

 1. Základní povinnosti z hlediska českých předpisů
 2. Kurzové rozdíly – princip, způsoby zaúčtování
 3. Zálohy a částečné platby v cizích měnách
 4. Cizí měny a daňové doklady DPH
 5. Opravné položky k pohledávkám v cizích měnách
 6. Platby pohledávek a závazků v jiné než sjednané měně
 7. Zápočty, prodeje a odpisy pohledávek v cizích měnách
 8. Cizí měny na cestovních příkazech
 9. Poskytování záloh na pracovní cesty do zahraničí v hotovosti, šekem, platební kartou
 10. Vyúčtování zahraničních pracovních cest ve vazbě na zákoník práce, zákon o daních z příjmů, obchodní zákoník a zákon o účetnictví
 11. Zaúčtování zahraniční pracovní cesty u zaměstnance, společníků a OSVČ
 12. Změny pro rok 2019
 13. Dotazy, diskuse

 

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Cena: Kč 1.300,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme účetní předpisy, zákon o DzP a zákoník práce s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.