Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 – praktický příklad na vyplnění DP, změny plynoucí ze znění zákona. Novinky pro rok 2021. Seminář - S11/21.


Kód semináře

S11/21

Datum:                                Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.

9. 2. 2021 (út)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Jindřich Klaška, Odvolací finanční ředitelství Brno, ředitel odboru DPFO

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce. 

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího. 

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah:

  • Praktický příklad na vyplnění DP

  • Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (informace o osvobozených příjmech, změny v posouzení stavby a pozemku, výhry v loteriích, příjmy spolupracující osoby, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, aj.)

  • Další věcné změny v daních z příjmů (správné uplatnění nároku na kompenzační bonus-OSVČ - spol. s.r.o. – DPP a DPČ, esenciální výdaje, ocenění nem. věcí nabytých darem -§10/5 ZDP, výše odečtu bezúplatného plnění, prekluze v případě aplikace § 38r ZDP - rozsudek 9 Afs 81/2020, výklad pojmu živnost u výdajů  aj.)

  • Zajímavosti z judikatury a praxe (prokazování výdajů výslechem svědků, podnikání - Rozsudek 3 AS 360/2017, uplatnění úroků z úvěru, příjem z nájmu, aj.)

  • Novinky pro rok 2021 (nové podmínky pro uplatnění úroků z úvěru, paušální daň, zrušení superhrubé mzdy, mimořádné odpisy, změna hodnoty hmotného majetku, aj.)

  • Dotazy


Pozn.:

Výklad s využitím dataprojektoru a podkladového materiálu, který obdrží účastníci k vytištění.

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.