Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 – praktický příklad na vyplnění DP, změny plynoucí ze znění zákona. Novinky pro rok 2021. WEBINÁŘ - W11/21 (původně seminář S11/21)


Kód semináře                  WEBINÁŘ W11/21 (původně seminář S11/21)

Datum:                                Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.

9. 2. 2021 (út)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Jindřich Klaška, Odvolací finanční ředitelství Brno, ředitel odboru DPFO

Místo:

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)

Informace pro zájemce o webinář W11/21 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S11/21):

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

 • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

 • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

 • Následně po skončení webináře Vám bude zaslán přístup k videu (záznamu z webináře).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah:

 • Praktický příklad na vyplnění DP

 • Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (informace o osvobozených příjmech, změny v posouzení stavby a pozemku, výhry v loteriích, příjmy spolupracující osoby, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, aj.)

 • Další věcné změny v daních z příjmů (správné uplatnění nároku na kompenzační bonus-OSVČ - spol. s.r.o. – DPP a DPČ, esenciální výdaje, ocenění nem. věcí nabytých darem -§10/5 ZDP, výše odečtu bezúplatného plnění, prekluze v případě aplikace § 38r ZDP - rozsudek 9 Afs 81/2020, výklad pojmu živnost u výdajů  aj.)

 • Zajímavosti z judikatury a praxe (prokazování výdajů výslechem svědků, podnikání - Rozsudek 3 AS 360/2017, uplatnění úroků z úvěru, příjem z nájmu, aj.)

 • Novinky pro rok 2021 (nové podmínky pro uplatnění úroků z úvěru, paušální daň, zrušení superhrubé mzdy, mimořádné odpisy, změna hodnoty hmotného majetku, aj.)

 • Dotazy


Pozn.:

Při výkladu je využíván podkladový materiál, který obdrží účastníci předem.
Následně po webináři bude účastníkům poslán přístup k videu - záznamu z webináře.
V průběhu online semináře (webináře) lektor zařadí přestávku (podle potřeby).Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně materiál + video záznam. Doporučujeme zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.