Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021 – praktický příklad na vyplnění DP, změny plynoucí ze znění zákona. Novinky pro rok 2022. SEMINÁŘ - S07/22


Kód semináře                 

S07/22

Datum:                                Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.

10. 2. 2022 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Jindřich Klaška, Odvolací finanční ředitelství Brno, ředitel odboru DPFO

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Prosíme účastníky semináře, aby se seznámili s "Podmínkami účasti na vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě", které najdou ZDE.
 

Materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah:

  1. Podávání daňových přiznání, lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků, změny ve formuláři ve vztahu k příjmům ze zahraničí a výpočtu daně - § 16ab ZDP. Samostatný základ daně.
  2. Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (paušální daň a paušální režim, přechod z paušální daně na uplatnění výdajů %, evidence v paušálním režimu, informace o osvobozených příjmech, změny v posouzení stavby a pozemku, prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nem. věcí, peněžitý příspěvek na stravování, informace ke krátkodobému nájmu v návaznosti na rozsudky soudů, příjmy spolupracující osoby, výhry v loteriích, nabytí nemovité věci  děděním - § 10/5 ZDP, výdaje při provozu motorových vozidel, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, aj.).
  3. Praktický příklad na vyplnění daňového přiznání.
  4. Další věcné změny v daních z příjmů (bezúplatná plnění ve vztahu k tornádu na Břeclavsku a Hodonínsku, uplatnění úroků z úvěrů nově, mimořádné odpisy, změna výše hodnoty hmotného majetku a technického zhodnocení, prekluze v případě aplikace § 38r ZDP - rozsudek NSS 9 Afs 81/2020 aj.).
  5. Zajímavosti z judikatury a praxe (odečet úroků u rekreačních objektů – rozsudky NSS, společně hospodařící domácnost – rozsudek NSS 8 Afs 155/2019 z roku 2021, prokazování výdajů výslechem svědků, aj.).
  6. Novinky pro rok 2022.
  7. Dotazy a diskuse.

 

Pozn.:

Při výkladu je využíván materiál zpracovaný lektorem, který obdrží účastníci předem.

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele: 1 předplatitelská vstupenka.