Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

DANĚ A ÚČETNICTVÍ - video kurzy - záznamy z webinářů


    

Reference k webinářům, z nichž jsou pořízeny níže nabízené záznamy - video kurzy, si můžete přečíst ZDE.
VIDEO KURZ V19/20
DPH 2020 - praktické problémy a aktuality včetně novinek souvisejících s koronavirem

Datum záznamu:    
16. 4. 2020   

Čas: 
cca 4 hodiny

Lektor: 
Ing. Jana Rusmanová, Odvolací finanční ředitelství Brno

Cena videa:  
Kč 890,- (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál.

Objednávky videí, podmínky, placení: více ZDE


Obsah:

 •  Shrnutí hlavních změn v zákoně o DPH v roce 2019
  • Jednoúčelové a víceúčelové poukazy
  • Změny týkající se daňových dokladů
  • Oprava daně u nedobytných pohledávek
 • Novely DPH v roce 2020
  • Změna sazeb daně u vybraných plnění
  • Změny vyplývající z implementace změn Směrnice 2006/112/ES:
   • Nová definice přemístění zboží v § 4 odst. 5
   • Místo plnění – přiřazení přepravy při řetězových dodávkách
   • Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu – tzv. call of stock
   • Zpřísnění podmínek pro osvobození při dodání zboží do JČS
 • Připravovaná novela DPH 2021
 • Další změny včetně aktuálních novinek v DPH, které souvisejí se situací ovlivněnou koronaviremVIDEO KURZ V20/20
Daňové a účetní aspekty s.r.o. aktuálně v r. 2020 (včetně novinek souvisejících s koronavirem) 

Datum záznamu:    
21. 4. 2020   

Čas: 
cca 4 hodiny

Lektor: 
Ing. Jiří Hlaváč, Ph.D., daňový poradce, auditor a soudní znalec

Cena videa:
Kč 890,- (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál.

Objednávky videí, podmínky, placení: více ZDE


Obsah:

Určeno pro: účetní, daňové poradce, auditory, jednatele s.r.o a finanční ředitele

 • Daňové novinky pro právnické osoby související se situací ovlivněnou koronavirem
  • Rekapitulace opatření vlády na podporu podnikatelů
  • Vybrané otázky a odpovědi k daním v souvislosti s koronavirem
  • Možnost uplatňování náhrady škody po státu
 • Účetní a daňové aspekty s.r.o. v roce 2020:
  • Operace ve vlastním kapitále
  • Benefity
  • Opravné položky k pohledávkám
  • Rekapitulace povinností se sestavením účetní závěrky za rok 2019
  • Změna kategorie účetní jednotky
 • Vybrané závěry z koordinačních výborů, interpretace NÚR a daňové judikáty:
  • Koordinační výbor – tvorba a rozpouštění daňových opravných položek v situaci jednoho či více spoludlužníků
  • Interpretace NÚR, I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku
  • Interpretace NÚR, I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje
  • Návrh interpretace NÚR – zákaznické věrnostní programy
  • Novela ZOK
  • Z judikatury Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu ČR – skutečný vlastník příjmů, povinnosti jednatele s.r.o., nevěrohodné účetnictví, marketingové náklady a jejich doložení, rozdělování ziskuVIDEO KURZ V211/20
Aktuální daňová a související legislativa 

Datum záznamu:    
30. 4. 2020   

Čas: 
cca 4 hodiny

Lektor: 
Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR

Cena videa: 
Kč 890,- (lze čerpat 1 předplatitelskou vstupenku)
V ceně materiál.

Objednávky videí, podmínky, placení: více ZDE


Obsah: problematika probraná na webináři dne 30.4.2020

Lektor provede rekapitulaci již uskutečněných změn a pak se zaměří na výklad nejnovějších problémů a novinek v daních a souvisejících oblastech ke dni semináře. Nastíní též další očekávané změny.

 • Kompenzační bonus - včetně dalšího prodloužení, termíny uplatnění, příklady z praxe
 • Daně z příjmů 2019 a 2020 - podpory podnikání, nejnovější opatření, problémy z praxe 
 • Daň z přidané hodnoty - aktuální opatření, novelizace 2020 
 • Další nejnovější informace a očekávané změny