Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňová evidence - uzavření za rok 2019, příprava daňového přiznání FO, novinky 2020

Kód semináře

S04/20

Datum:                               Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.

13. 1. 2020 (po) 

Čas:

9:00 - 14:00 h

Lektor:

Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů České republiky 

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

  • Uzavření daňové evidence za rok 2019
  • Sestavení přílohy č. 1 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019
  • Zdanitelné příjmy (řádek č. 101 DAP); vazba na EET
  • Daňové výdaje (řádek č. 102 DAP)
  • Daňové odpisy
  • Obsahová náplň tabulky D. přílohy č. 1 (majetek a dluhy poplatníka vedoucího daňovou evidenci) versus „obchodní majetek“ fyzické osoby (§4 odst. 4 ZDP) versus „jmění fyzické osoby“ dle občanského zákoníku
  • Povinné úpravy základu daně při přechodu z režimu skutečně vynaložených výdajů na paušální výdaje a naopak
  • Položky snižující a zvyšující základ daně (řádky č. 105 a 106 DAP)
  • Podle stavu legislativy přehled novinek v daních z příjmů vztahujících se na fyzické osoby s příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání) platných od roku 2020

 

Pozn.:

Posluchači obdrží písemný materiál lektorky.

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.