Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňová evidence - uzavření za rok 2020, příprava daňového přiznání fyzických osob, novinky 2021. WEBINÁŘ - W07/21 (původně seminář S07/21)

Kód semináře                  WEBINÁŘ W07/21 (původně seminář S07/21)                 

Datum:                               Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde.

21. 1. 2021 (čt) 

Čas:

9:00 - 14:00 h

Lektor:

Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů České republiky 

Místo:

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)

Informace pro zájemce o webinář W07/21 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S07/21):

  • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

  • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

  • Přihlášku Vám potvrdíme.

  • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

  • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

  • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obsah:

V průběhu tohoto webináře se budeme zabývat problematikou uzavření daňové evidence (§ 7b zákona o daních z příjmů) vedené za účelem zjištění daňového zisku či daňové ztráty z podnikání fyzických osob (dílčí základ daně dle § 7 ze samostatné činnosti) ve vazbě na sestavení přílohy č. 1 daňového přiznání fyzických osob.


V průběhu našeho pracovního setkání si u jednotlivých druhů příjmů a výdajů probereme též dopady legislativních změn, které byly vyvolány pandemií COVID – 19 do daňové evidence podnikatelských subjektů.

Novinky pro rok 2021 týkající se příjmů ze samostatné činnosti fyzických osob budou zmíněny podle legislativního stavu, který bude znám ke konci roku a k datu konání.


Aktuálně bude též zařazeno téma - kombinace příjmů ze samostatné činnosti a příjmů ze závislé činnosti ve vazbě na zrušení superhrubé mzdy.Pozn.:

Při výkladu je využíván bohatý a výborně zpracovaný materiál od lektorky Ing. Jany Pilátové, který obdrží účastníci předem.
V průběhu online semináře (webináře) lektor zařadí přestávku (podle potřeby).
Záznam z webináře (video kurz) nebude pořizován.

 

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně bohatý a výborně zpracovaný materiál. Doporučujeme zákon o DzP.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.