Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňová evidence - uzavření za rok 2021, příprava daňového přiznání FO, novinky 2022. WEBINÁŘ - W26/21 (původně seminář S26/21)


Kód semináře:                   WEBINÁŘ W26/21  (původně seminář S26/21)

W26/21

Datum:                               Další semináře k ukončení roku najdete zde a zde.

14. 12. 2021 (út) 

Čas:

9:00 - 14:00 h

Lektor:

Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů České republiky 

Místo:

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)


I
nformace pro zájemce o webinář W26/21 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S26/21):

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

 • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

 • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obsah:

 • V průběhu tohoto semináře se budeme zabývat problematikou uzavření daňové evidence (§ 7b zákona o daních z příjmů) vedené za účelem zjištění daňového zisku či daňové ztráty z podnikání fyzických osob (dílčí základ daně dle § 7 ze samostatné činnosti) ve vazbě na sestavení přílohy č. 1 daňového přiznání fyzických osob.

 • V průběhu našeho pracovního setkání si u jednotlivých druhů příjmů a výdajů probereme též dopady legislativních změn, které byly vyvolány pandemií COVID – 19 do daňové evidence podnikatelských subjektů (mimořádné daňové odpisy, zvýšení částky 40 tis. Kč na 80 tis. Kč při pořízení nebo technickém zhodnocení vybraných složek hmotného majetku, možnost uplatnění ztráty proti kladnému základu daně za dvě předcházející období, zúčtování dotací a daňových bonusů).

 • Pozornost bude věnovaná i problematice darů (bezúplatných plnění), a to zejména se zaměřením na pomoc při odstraňování následků živelných pohrom.

 • Novinky pro rok 2022 týkající se příjmů ze samostatné činnosti fyzických osob budou zmíněny podle legislativního stavu, který bude znám ke konci roku.

 • Dotazydoporučujeme zaslat předem.

 

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu.

Přihlášení účastníci obdrží odkazy na materiály lektorky, které doporučujeme si vytisknout a mít k dispozici.
Záznam z webináře (video kurz) nebude pořizován.


 

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně pracovní materiál. Doporučujeme zákon o DzP.

Cena pro předplatitele: 1 předplatitelská vstupenka.