Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Rekvalifikační kurzy DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ) - BRZO Brno

  • Rekvalifikační kurzy Daňová evidence uskutečňujeme podle vzdělávacího programu, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Naše vzdělávací agentura má pověření vydávat úspěšným absolventům kurzu osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost daňová evidence. Rozhodnutí o udělení akreditace najdete v modulu Akreditace. Akreditace je naší agentuře udělována opakovaně řadu let.
  • Rekvalifikační kurzy jsou určeny nejen začínajícím pracovníkům v oblasti daňově evidence. Kurzy využívají také klienti z praxe, aby doplnili, prohloubili a aktualizovali své znalosti a zopakovali si základní pojmy. Absolveniti mají znalosti i schopnosti vést daňovou evidenci samostatně.
  • Kurzy probíhají prezenční formou (v rozsahu 47 vyučovacích hodin). Není nutné některá témata zadávat k povinnému samostudiu nebo jako povinné domácí úkoly.
  • Vstupní předpoklady: ukončené střední vzdělání (maturitní vysvědčení a nebo výuční list, případně jiný doklad o středním vzdělání).

    Nejbližší rekvalifikační kurzy Daňová evidence

  • Na tyto kurzy není v současné době vypsán termín konání. Doporučujeme Vám dvoudenní vzdělávací kurz - seminář:  "Daňová evidence od A do Z", který se koná každoročně obvykle v únoru a najdete jej v modulu: Semináře -školení.
  • Nabízíme Vám také možnost rozšíření nebo prohloubení Vašeho vzdělání absolováním dalších rekvaliikačních kurzů: Účetnictví, Mzdové účetnictví, Daňový specialista - viz modul Rekvalifikace
  • Přihlášky, podmínky, placení – zde najdete informace o různých způsobech přihlašování, termínech přihlašování, o placení, naše bankovní spojení a další obchodní podmínky.