Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňové a účetní aspekty s.r.o. aktuálně v r. 2020 (včetně novinek souvisejících s koronavirem) - ONLINE SEMINÁŘ (WEBINÁŘ)

Kód semináře

W20/20

Datum:                              Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde, zde a zde.

21. 4. 2020 (út) - ONLINE SEMINÁŘ (WEBINÁŘ) - živý přenos s možností dotazů

Čas:

9:00-13:00 h

Lektor:

Ing. Jiří Hlaváč, Ph.D., daňový poradce, auditor a soudní znalec

Místo:        Vaše pracoviště, kancelář i domov

Účastníci budou potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon). Po zaslání závazné přihlášky Vám e-mailem potvrdíme zaregistrování. Po úhradě vložného Vám pošleme instrukce k přihlášení a materiál k online semináři. Dotazy budete moci pokládat během semináře prostřednictvím chatu.

Obsah: 

Určeno pro: účetní, daňové poradce, auditory, jednatele s.r.o a finanční ředitele

 • Daňové novinky pro právnické osoby související se situací ovlivněnou koronavirem
  • Rekapitulace opatření vlády na podporu podnikatelů
  • Vybrané otázky a odpovědi k daním v souvislosti s koronavirem
  • Možnost uplatňování náhrady škody po státu
 • Účetní a daňové aspekty s.r.o. v roce 2020:
  • Operace ve vlastním kapitále
  • Benefity
  • Opravné položky k pohledávkám
  • Rekapitulace povinností se sestavením účetní závěrky za rok 2019
  • Změna kategorie účetní jednotky
 • Vybrané závěry z koordinačních výborů, interpretace NÚR a daňové judikáty:
  • Koordinační výbor – tvorba a rozpouštění daňových opravných položek v situaci jednoho či více spoludlužníků
  • Interpretace NÚR, I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku
  • Interpretace NÚR, I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje
  • Návrh interpretace NÚR – zákaznické věrnostní programy
  • Novela ZOK
  • Z judikatury Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu ČR – skutečný vlastník příjmů, povinnosti jednatele s.r.o., nevěrohodné účetnictví, marketingové náklady a jejich doložení, rozdělování zisku 
 • Dotazy (během online semináře prostřednictvím chatu)

      Pozn.:
     
Při výkladu je vyžíván materiál zpracovaný lektorem.
      V průběhu online semináře lektor zařadí přestávku (podle potřeby).
   

Cena: Kč 990,- vč. DPH

V ceně materiál. Doporučujeme příslušné zákony.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.