Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář


Měsíc: září 2018

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

10.09.

Spotřební daň

Splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

17.09. 

Daň z příjmů 

Čtvrtletní záloha na daň

20.09. 

 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

25.09. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018

 

 

Souhrnné hlášení za srpen 2018 

 

 

Kontrolní hlášení za srpen 2018 

25.09. 

Energetické daně  

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018 

25.09. 

Spotřební daň  

Splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 

 

 

Daňové přiznání za srpen 2018   

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)  

30.09. 

Daň z přidané hodnoty  

Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
Měsíc: srpen 2018

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

09.08. 

Spotřební daň

Splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

20.08. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.08. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)  

27.08. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018

 

 

Souhrnné hlášení za červenec 2018 

 

 

Kontrolní hlášení za červenec 2018 

27.08. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018

27.08. 

Spotřební daň

Daňové přiznání za červenec 2018  

 

  

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)  

31.08. 

Daň z nemovitých věcí 

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč 

31.08.

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018 Měsíc: červenec 2018

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

02.07.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018 

 

 

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

02.07. 

Oznámení
CRS (GATCA) 

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

02.07. 

Oznámení FATCA 

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

10.07. 

Spotřební daň

Splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

16.07. 

Silniční daň 

Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018 

20.07. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a daň k MOSS 

20.07. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

25.07. 

Daň z hazardních her 

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018  

25.07.

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018

 

 

Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018 

 

 

Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018 

25.07. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018 

25.07. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)  

 

 

Daňové přiznání za červen 2018 

 

  

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)  

30.07.

Biopaliva 

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty 

30.07.

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018