Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář 

Měsíc: únor 2021

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

01.02

Biopaliva

Hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

01.02.

Silniční daň

Daňové přiznání a daň za rok 2020

01.02.

Daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021

01.02.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

01.02.

Oznámení informací DAC6

dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)

01.02.

Oznámení informací DAC6

dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)

01.02.

Oznámení informací DAC6

dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020

09.02. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)  

15.02.

Daň z příjmů

Učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020

22.02.

Daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.02.

Spotřební daň

Splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.02. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021

Kontrolní hlášení za leden 2021 

Souhrnné hlášení za leden 2021

25.02. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021 

25.02. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za leden 2021 

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok) 

 

Měsíc: leden 2021

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

11.01. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)  

20.01. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

20.01. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

25.01. 

Daň z hazardních her 

Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020 

25.01. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020 

 

 

Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020 

 

 

Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020 

25.01. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020 

25.01. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za prosinec 2020

 

 

Splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daně z lihu)

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok) 


Měsíc: prosinec 2020

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

10.12. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)  

15.12. 

Silniční daň 

Záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční 

15.12. 

Daň z příjmů 

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

21.12. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

28.12. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020 

 

 

Souhrnné hlášení za listopad 2020 

 

 

Kontrolní hlášení za listopad 2020 

28.12. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020 

28.12. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za listopad 2020

 

 

Splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daně z lihu)

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok) 

28.12.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020