Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář

Měsíc: červen 2020

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

01.06.

Daň z nemovitých věcí

Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5.000 Kč včetně)

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5.000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

01.06.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020

09.06. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)  

15.06. 

Daň z příjmů 

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

22.06.

Daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.06.

Spotřební daň

Splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.06. 

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020 

 

 

Souhrnné hlášení za květen 2020 

 

 

Kontrolní hlášení za květen 2020 

25.06. 

Energetické daně   

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020 

25.06.

Spotřební daň

Daňové přiznání za květen 2020

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok) 

30.06.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

 


Měsíc: květen 2020

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

11.05. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)  

20.05. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05. 

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020 

 

 

Souhrnné hlášení za duben 2020 

 

 

Kontrolní hlášení za duben 2020 

25.05. 

Energetické daně   

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020 

25.05.

Spotřební daň

Splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 

 

Daňové přiznání za duben 2020

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok) Měsíc: duben 2020

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

01.04. 

Daň z příjmů 

Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019 

 

 

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám 

09.04. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)  

15.04. 

Silniční daň 

Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020 

20.04. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

20.04. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.04. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu) 

27.04. 

Daň z hazardních her 

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020 

27.04. 

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020 a za březen 2020 

 

 

Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2020 a za březen 2020 

 

 

Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 2020 a za březen 2020 

27.04. 

Energetické daně   

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020 

27.04. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok) 

30.04. 

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020 

30.04. 

Energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty