Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář 


Měsíc: červenec 2021

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

01.07.

Daň z příjmů


Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

12.07.

Spotřební daň 


Splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.07.

Silniční daň


Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021

20.07.

Daň z přidané hodnoty


Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20.07.

Daň z příjmů

Splatnost paušální zálohy

 

 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

26.07.

Daň z hazardních her

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021

26.07. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2021

 

 

Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021 

 

 

Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021 

26.07. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021 

26.07. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za červen 2021

Splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)

30.07. 

Energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistotyMěsíc: červen 2021

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

09.06.

Spotřební daň 


Splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06. 

Daň z příjmů 

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

21.06.

Daň z příjmů

Splatnost paušální zálohy

 

 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

24.06.

Spotřební daň

Splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu

25.06. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2021 

 

 

Souhrnné hlášení za květen 2021 

 

 

Kontrolní hlášení za květen 2021 

25.06. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021 

25.06. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za květen 2021

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)

30.06. 

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

30.06.

Oznámení CRS (GATCA)

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

30.06.

Oznámení FATCA

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisůMěsíc: květen 2021

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

03.05. 

Daň z příjmů 

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky 

10.05.

Spotřební daň 

Splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05. 

Daň z příjmů 

Splatnost paušální zálohy  

 

 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

25.05. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021 

 

 

Souhrnné hlášení za duben 2021 

 

 

Kontrolní hlášení za duben 2021 

25.05. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021 

25.05. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň  z lihu)

 

 

Daňové přiznání za duben 2021

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok) 

31.05. 

Daň z nemovitých věcí  

Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5.000 Kč včetně) 

 

 

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5.000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 

31.05. 

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021