Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář


Měsíc: květen 2018

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

10.05. 

Spotřební daň

Splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

21.05. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2018

 

 

Souhrnné hlášení za duben 2018 

 

 

Kontrolní hlášení za duben 2018 

25.05. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018

25.05. 

Spotřební daň

Splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 

 

 

Daňové přiznání za duben 2018 

 

  

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)  

 31.05.

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018 

 31.05.

Daň z nemovitých věcí 

Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) 

 

 

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 
Měsíc: duben 2018

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

03.04.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018 

 

 

Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017 

 

 

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

09.04. 

Spotřební daň

Splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

16.04. 

Silniční daň 

Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018 

20.04. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

20.04. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

24.04. 

Spotřební daň

Splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 

25.04. 

Daň z hazardních her

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018 

25.04.

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2018

 

 

Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018 

 

 

Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018 

25.04. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018 

25.04. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za březen 2018  

 

  

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)  

 30.04.

Biopaliva 

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty 

 30.04.

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018 

 


Měsíc: březen 2018

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

01.03. 

Daň z příjmů 

Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 

12.03. 

Spotřební daň

Splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03. 

Daň z příjmů 

Čtvrtletní záloha na daň 

20.03. 

Daň z příjmů  

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

 

 

Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 

26.03. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018 

 

 

Souhrnné hlášení za únor 2018 

 

 

Kontrolní hlášení za únor 2018 

26.03. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018

26.03. 

Spotřební daň

Daňové přiznání za únor 2018 

 

  

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)  

27.03.

Spotřební daň 

Splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)