Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář 


Měsíc: srpen 2022

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

01.08. 

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2022

01.08.

Energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

01.08.

Spotřební daň

Splatnost daně za červen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

22.08.

Daň z příjmů

Splatnost paušální zálohy

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti za červenec  2022

24.08.

Spotřební daň

Splatnost daně za červen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2022 

Souhrnné hlášení za červenec 2022 

Kontrolní hlášení za červenec 2022

25.08. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2022 

25.08.

Spotřební daň

Daňové přiznání za červenec 2022

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za červenec 2022 (pokud vznikl nárok)

31.08.

Daň z nemovitých věcí

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než Kč 5.000,-)

31.08.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim 

31.08.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2022Měsíc: červenec 2022

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

01.07. 

Daň z příjmů

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

11.07.

Spotřební daň

Splatnost daně za květen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15.07.

Silniční daň

Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2022

20.07.

Daň z příjmů

Splatnost paušální zálohy

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti za červen 2022


25.07.

Daň z hazardních her

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2022

25.07.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za červen 2022 a daň za 2. čtvrtletí 2022

Souhrnné hlášení za červen 2022 a daň za 2. čtvrtletí 2022

Kontrolní hlášení za červen 2022 a daň za 2. čtvrtletí 2022

25.07. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  červen 2022 

25.07.

Spotřební daň

Splatnost daně za květen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňové přiznání za červen 2022

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)

31.07.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim Měsíc: červen 2022

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

09.06.

Spotřební daň

Splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.

Daň z příjmů

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.

Daň z příjmů

Splatnost paušální zálohy

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti za květen 2022

24.06. Spotřební daň

Splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

27.06.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2022

Souhrnné hlášení za květen 2022

Kontrolní hlášení za květen 2022

27.06. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022 

27.06.

Spotřební daň

Daňové přiznání za květen 2022

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)

30.06.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

30.06.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022

30.06.

Oznámení CRS (GATCA)

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

30.06.

Oznámení FATCA

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

30.06.

Spotřební daň

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022Měsíc: květen 2022

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

02.05.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022

Podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

02.05. Energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální mnoižstvá biopaliv a splatnost související jistoty

10.05.

Spotřební daň

Splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.

Daň z příjmů

Splatnost paušální zálohy

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti za duben 2022

25.05.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2022

Souhrnné hlášení za duben 2022

Kontrolní hlášení za duben 2022

25.05. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022 

25.05.

Spotřební daň

Splatnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňové přiznání za duben 2022

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)

31.05. Daň z nemovitých věcí

Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do Kč 5.000,- včetně)

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než Kč 5.000,- s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

31.05.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022