Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář


Měsíc: prosinec 2017

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

11.12. 

Spotřební daň

Splatnost daně za říjen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12. 

Daň silniční 

Záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 záklona o dani silniční 

15.12. 

Daň z příjmů 

čtvrtletní nebo pololetné záloha na daň 

20.12. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

27.12.

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017

 

 

Souhrnné hlášení za listopad 2017 

 

 

Kontrolní hlášení za listopad 2017 

27.12. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017 

27.12. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

 

 

Daňové přiznání za listopad 2017  

 

  

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)  Měsíc: listopad 2017

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

09.11. 

Spotřební daň

Splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.11.

Spotřební daň 

Splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)  

27.11.

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017

 

 

Souhrnné hlášení za říjen 2017 

 

 

Kontrolní hlášení za říjen 2017 

27.11. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017 

27.11. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za říjen 2017

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)  

30.11. 

Daň z nemovitých věcí  

Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5.000 Kč)  

30.11. 

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017 Měsíc: říjen 2017

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

02.10.

Daň z přidané hodnoty  

Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH 

02.10.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017

10.10.

Spotřební daň 

Splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 

16.10. 

Silniční daň 

Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017 

20.10. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a dan k MOSS 

20.10. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

25.10. 

Daň z hazardních her 

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017 

25.10.

Spotřební daň

Splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

 

 

Daňové přiznání za září 2017 

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)

25.10.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2017

 

 

Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017 

 

 

Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017  

25.10. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017 

31.10.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

31.10. 

Daň z přidané hodnoty 

Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace