Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář 


Měsíc: květen 2021

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

03.05. 

Daň z příjmů 

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky 

10.05.

Spotřební daň 

Splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05. 

Daň z příjmů 

Splatnost paušální zálohy  

 

 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

25.05. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021 

 

 

Souhrnné hlášení za duben 2021 

 

 

Kontrolní hlášení za duben 2021 

25.05. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021 

25.05. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň  z lihu)

 

 

Daňové přiznání za duben 2021

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok) 

31.05. 

Daň z nemovitých věcí  

Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5.000 Kč včetně) 

 

 

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5.000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 

31.05. 

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021Měsíc: duben 2021

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

01.04. 

Daň z příjmů 

Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020 

 

 

Podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2020, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

09.04. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)  

15.04. 

Daň silniční 

Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021 

20.04. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20.04. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

 

Splatnost paušální zálohy 

26.04. 

Daň z hazardních her 

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021 

26.04. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021 

 

 

Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021 

 

 

Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021 

26.04. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021 

26.04. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za únor 2021

 

 

Daňové přiznání za březen 2021

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok) 

30.04. 

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021

30.04.

Energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
Měsíc: březen 2021

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

01.03. 

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021 

 

 

Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020 

01.03. 

Oznámení informací DAC6 

Dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020) 

12.03. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)  

15.03. 

Daň z příjmů 

Čtvrtletní záloha na daň 

22.03. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

 

Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020 

 

 

Splatnost paušální zálohy 

25.03. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2021 

 

 

Souhrnné hlášení za únor 2021

 

 

Kontrolní hlášení za únor 2021 

25.03. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021 

25.03. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za únor 2021

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok) 

29.03. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z  lihu) 

31.03.

 Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021


 Měsíc: únor 2021

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

01.02

Biopaliva

Hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

01.02.

Silniční daň

Daňové přiznání a daň za rok 2020

01.02.

Daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021

01.02.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

01.02.

Oznámení informací DAC6

dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)

01.02.

Oznámení informací DAC6

dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)

01.02.

Oznámení informací DAC6

dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020

09.02. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)  

15.02.

Daň z příjmů

Učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020

22.02.

Daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.02.

Spotřební daň

Splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.02. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021

Kontrolní hlášení za leden 2021 

Souhrnné hlášení za leden 2021

25.02. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021 

25.02. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za leden 2021 

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)