Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář

Měsíc: říjen 2020

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

12.10. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)  

15.10.

Silniční daň 

Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020

20.10. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

20.10. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.10.

Daň z hazardních her 

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020

26.10. 

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2020 

 

 

Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a září 2020 

 

 

Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a září 2020 

26.10. 

Energetické daně   

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020 

26.10.

Spotřební daň

Splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daně z lihu)

 

 

Daňové přiznání za září 2020 

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok) 

30.10.

Energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

31.10.

Daň z přidané hodnoty

Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

 
Měsíc: září 2020

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

09.09. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)  

15.09. 

Daň z příjmů 

Čtvrtletní záloha na daň 

21.09. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.09.

Spotřební daň 

Splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09. 

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020 

 

 

Souhrnné hlášení za srpen 2020 

 

 

Kontrolní hlášení za srpen 2020 

25.09. 

Energetické daně   

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020 

25.09.

Spotřební daň

Daňové přiznání za srpen 2020

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok) 

30.09.

Daň z přidané hodnoty

Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

30.09.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020Měsíc: srpen 2020

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

10.08. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)  

20.08. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.08.

Spotřební daň 

Splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08. 

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za červen 2020 

 

 

Souhrnné hlášení za červenec 2020 

 

 

Kontrolní hlášení za červenec 2020 

25.08. 

Energetické daně   

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020 

25.08.

Spotřební daň

Daňové přiznání za červenec 2020

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok) 

31.08.

Daň z nemovitých věcí

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč

31.08.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020