Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář


Měsíc: červenec 2019

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

01.07. 

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019 

 

 

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce 

01.07. 

Oznámení CRS
(GATCA) 

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

01.07. 

Oznámení FATCA 

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10.07. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.07. 

Daň silniční 

Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019 

20.07.

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

22.07.

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.07.

Daň z hazardních her

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019

25.07. 

Daň z přidané hodnoty  

Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019  

 

 

Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

 

 

Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019 

25.07.

Energetické daně  

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019   

25.07. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 

 

Daňové přiznání za červen 2019    

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok) 

30.07. 

Energetické daně 

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty 

31.07 

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019 Měsíc:
 červen 2019

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

10.06. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

17.06. 

Daň z příjmů 

Čtvrtletní nebo pololetní zháloha na daň 

20.06. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti   

24.06. 

Spotřební daň  

Splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)  

25.06. 

Daň z přidané hodnoty  

Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019  

 

 

Souhrnné hlášení za květen 2019

 

 

Kontrolní hlášení za květen 2019 

25.06.

Energetické daně  

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019   

25.06. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za květen 2019   

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok) Měsíc:
 květen 2019

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

10.05. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

20.05.

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti   

27.05. 

Daň z přidané hodnoty  

Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019 

 

 

Souhrnné hlášení za duben 2019

 

 

Kontrolní hlášení za duben 2019 

27.05.

Energetické daně  

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019   

27.05. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

 

 

Daňové přiznání za duben 2019   

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok) 

31.05. 

Daň z nemovitých věcí 

Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000,- včetně) 

 

 

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000,- Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 

31.05.

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019