Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář 


Měsíc: únor 2022

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

09.02.

Spotřební daň

Splatnost daně za prosinec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.

Daň z příjmů

Učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2021

 21.02.

Daň z příjmů

Splatnost paušální zálohy

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2022

24.02.

Spotřební daň

Splatnost daně za prosinec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25.02.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2022

Souhrnné hlášení za leden 2022

Kontrolní hlášení za leden 2022

25.02. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2022 

25.02.

Spotřební daň

Daňové přiznání za leden 2022

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2022 (pokud vznikl nárok)

28.02.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

28.02.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2022
Měsíc: leden 2022

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

10.01.

Spotřební daň

Splatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20.01.

Daň z příjmů

Splatnost paušální zálohy

 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2021

24.01.

Spotřební daň

Splatnost daně za listopad 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.

Daň z hazardních her

Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021

25.01.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2021

Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a za prosinec 2021

Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a za prosinec 2021

25.01. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2021 

25.01.

Spotřební daň

Daňové přiznání za prosinec 2021

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2021 (pokud vznikl nárok)

31.01.

Silniční daň

Daňové přiznání a splatnost daně za rok 2021

31.01.

Daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2022

31.01.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

31.01.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2021

 

Měsíc: prosinec 2021

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

10.12.

Spotřební daň

Splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12. 

Daň silniční 

Záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

15.12.

Daň z příjmů

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.

Daň z příjmů

Splatnost paušální zálohy

 

 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

27.12. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2021

 

 

Souhrnné hlášení za listopad 2021

 

 

Kontrolní hlášení za listopad 2021

27. 12. 

Energetické daně    

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021 

27.12.

Spotřební daň

Splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňové přiznání za listopad 2021

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)

31.12.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

31.12.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021