Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář


Měsíc: červenec 2018

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

02.07.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018 

 

 

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

02.07. 

Oznámení
CRS (GATCA) 

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

02.07. 

Oznámení FATCA 

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

10.07. 

Spotřební daň

Splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

16.07. 

Silniční daň 

Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018 

20.07. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a daň k MOSS 

20.07. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

25.07. 

Daň z hazardních her 

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018  

25.07.

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018

 

 

Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018 

 

 

Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018 

25.07. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018 

25.07. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)  

 

 

Daňové přiznání za červen 2018 

 

  

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)  

 30.07.

Biopaliva 

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty 

 30.07.

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018 

 

Měsíc: červen 2018

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

11.06. 

Spotřební daň

Splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06. 

Daň z příjmů 

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

20.06. 

Daň z příjmů  

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

 

 

Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 

25.06. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018 

 

 

Souhrnné hlášení za květen 2018 

 

 

Kontrolní hlášení za květen 2018 

25.06. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018

25.06. 

Spotřební daň

Daňové přiznání za květen 2018 

 

  

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)  

25.06.

Spotřební daň 

Splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu) Měsíc: květen 2018

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

10.05. 

Spotřební daň

Splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

21.05. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2018

 

 

Souhrnné hlášení za duben 2018 

 

 

Kontrolní hlášení za duben 2018 

25.05. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018

25.05. 

Spotřební daň

Splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 

 

 

Daňové přiznání za duben 2018 

 

  

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)  

 31.05.

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018 

 31.05.

Daň z nemovitých věcí 

Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) 

 

 

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)