Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář


Měsíc: září 2020

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

09.09. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)  

15.09. 

Daň z příjmů 

Čtvrtletní záloha na daň 

21.09. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.09.

Spotřební daň 

Splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09. 

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020 

 

 

Souhrnné hlášení za srpen 2020 

 

 

Kontrolní hlášení za srpen 2020 

25.09. 

Energetické daně   

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020 

25.09.

Spotřební daň

Daňové přiznání za srpen 2020

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok) 

30.09.

Daň z přidané hodnoty

Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

30.09.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020Měsíc: srpen 2020

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

10.08. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)  

20.08. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.08.

Spotřební daň 

Splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08. 

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za červen 2020 

 

 

Souhrnné hlášení za červenec 2020 

 

 

Kontrolní hlášení za červenec 2020 

25.08. 

Energetické daně   

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020 

25.08.

Spotřební daň

Daňové přiznání za červenec 2020

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok) 

31.08.

Daň z nemovitých věcí

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč

31.08.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020


Měsíc: červenec 2020

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

01.07.

Daň z příjmů

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10.07. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)  

15.07.

Silniční daň

Záloha na daň za 2. čtvrtletí

20.07

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20.07. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.07.

Daň z hazardních her 

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020

27.07. 

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2020 

 

 

Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2020 a za červen 2020 

 

 

Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí 2020 a za červen 2020 

27.07. 

Energetické daně   

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020 

27.07.

Spotřební daň

Splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 

 

Daňové přiznání za červen 2020

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok) 

30.07.

Energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

30.07.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020