Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář


Měsíc: prosinec 2019

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

02.12. 

Daň z nemovitých věcí 

Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5.000,- Kč) 

02.12. 

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019 

10.12. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

16.12. 

Silniční daň

Záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční 

16.12. 

Daň z příjmů

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

27.12. 

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019 

 

 

Souhrnné hlášení za listopad 2019 

 

 

Kontrolní hlášení za listopad 2019 

27.12. 

Energetické daně   

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019 

27.12. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za listopad 2019 

 

 

Splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)  

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok) 

31.12. 

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019  Měsíc: listopad 2019

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

11.11. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

20.11. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

25.11. 

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019 

 

 

Souhrnné hlášení za říjen 2019 

 

 

Kontrolní hlášení za říjen 2019 

25.11. 

Energetické daně   

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019 

25.11. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za říjen 2019 

 

 

Splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)  

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok) Měsíc: říjen 2019

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

10.10. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.10. 

Silniční daň 

Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019 

20.10. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

21.10. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

25.10.

Daň z hazardních her

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019

25.10. 

Daň z přidané hodnoty  

Daňové přiznání a splatnost daně 3. čtvrtletí a za září 2019   

 

 

Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019 

 

 

Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019 

25.10. 

Energetické daně   

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019 

25.10. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za září 2019 

 

 

Splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)  

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok) 

30.10. 

Energetické daně 

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty 

31.10. 

Daň z přidané hodnoty 

Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace 

31.10. 

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019