Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář


Měsíc: březen 2018

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

01.03. 

Daň z příjmů 

Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 

12.03. 

Spotřební daň

Splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03. 

Daň z příjmů 

Črvrtlení záloha na daň 

20.03. 

Daň z příjmů  

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

 

 

Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 

26.03. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018 

 

 

Souhrnné hlášení za únor 2018 

 

 

Kontrolní hlášení za únor 2018 

26.03. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018

26.03. 

Spotřební daň

Daňové přiznání za únor 2018 

 

  

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)  

27.03.

Spotřební daň 

Splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu) Měsíc: únor 2018

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

09.02. 

Spotřební daň

Splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02. 

Daň z příjmů 

Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017 

 

 

Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně 

20.02. 

Daň z příjmů  

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

26.02. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018 

 

 

Souhrnné hlášení za leden 2018 

 

 

Kontrolní hlášení za leden 2018 

26.02. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018

26.02. 

Spotřební daň

Splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 

 

 

Daňové přiznání za leden 2018 

 

  

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)  

 28.02.

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018 
Měsíc: leden 2018

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

02.01.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017 

09.01. 

Spotřební daň

Splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

20.01. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

22.01. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

24.01. 

Spotřební daň

Splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 

25.01. 

Daň z hazardních her

Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017 

25.01.

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017

 

 

Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017 

 

 

Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017 

25.01. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017 

25.01. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za prosinec 2017  

 

  

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)  

 31.01.

Biopaliva 

Hlášení podle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. 

 31.01.

Silniční daň 

Daňové přiznání a daň za rok 2017 

 31.01.

Daň z nemovitých věcí 

Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018 

 31.01.

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017