Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Daňový kalendář


Měsíc: červen 2019

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

10.06. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

17.06. 

Daň z příjmů 

Čtvrtletní nebo pololetní zháloha na daň 

20.06. 

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti   

24.06. 

Spotřební daň  

Splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)  

25.06. 

Daň z přidané hodnoty  

Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019  

 

 

Souhrnné hlášení za květen 2019

 

 

Kontrolní hlášení za květen 2019 

25.06.

Energetické daně  

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019   

25.06. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za květen 2019   

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok) Měsíc:
 květen 2019

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

10.05. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

20.05.

Daň z příjmů 

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti   

27.05. 

Daň z přidané hodnoty  

Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019 

 

 

Souhrnné hlášení za duben 2019

 

 

Kontrolní hlášení za duben 2019 

27.05.

Energetické daně  

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019   

27.05. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

 

 

Daňové přiznání za duben 2019   

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok) 

31.05. 

Daň z nemovitých věcí 

Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000,- včetně) 

 

 

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000,- Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 

31.05.

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019 Měsíc:
 duben 2019

Den

Daň

Popis daňové povinnosti

01.04. 

Daň z příjmů 

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019 

 

 

Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018 

 

 

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám 

09.04. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.04.

Daň silniční 

Záloha na daň za  1. čtvrtletí 2019 

20.04. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS  

23.04. 

Daň z příjmů  

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  

24.04. 

Spotřební daň 

Splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

25.04. 

Daň z hazardních her 

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019 

25.04. 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019 

 

 

Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019  

 

 

Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019  

25.04. 

Energetické daně 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019  

25.04. 

Spotřební daň 

Daňové přiznání za březen 2019  

 

 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok) 

30.04. 

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019 

30.04. 

Energetické daně  

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty