Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Rekvalifikační kurzy DAŇOVÝ SPECIALISTA - BRZO Brno

 • Rekvalifikační kurzy Daňový specialista uskutečňujeme podle vzdělávacího programu, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Naše vzdělávací agentura má pověření vydávat úspěšným absolventům kurzu osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost Daňový specialista. K získání osvědčení o rekvalifikaci musí mít účastník kurzu 80 % docházku a úspěšně vykonat závěrečný test. Rozhodnutí o udělení akreditace najdete v modulu Akreditace. Akreditace je naší agentuře udělována opakovaně řadu let.
 • Rekvalifikační kurzy jsou určeny všem zájemcům, kteří se chtějí orientovat v daňovém systému ČR. Absolventi získají znalosti potřebné k vedení daňové agendy, k sestavování daňových přiznání. Umí zaúčtovat vybrané složitější účetní případy, orientují se v účetní závěrce, umí provést daňový rozbor účetních operací a vyčíslit výsledek hospodaření, základ daně z příjmů a daňovou povinnost atd. Absolventi mají velmi dobré uplatnění v praxi. Kurzy slouží rovněž jako součást přípravy na daňové poradenství.
 • Forma a rozsah studia: kurzy probíhají prezenční formou v rozsahu 162 vyučovací hodiny. Není nutné některá témata zadávat k povinnému samostudiu nebo jako povinné domácí úkoly.
 • Vstupní předpoklady: ukončené střední vzdělání (maturita), minimální věk – 18 roků. Dále se předpokládá znalost běžných účetních operací a základních principů daně z příjmů.

 • Nejbližší rekvalifikační kurzy DAŇOVÝ SPECIALISTA

 • Termíny (v době janích školních prázdnin v Brně nejsou přednášky):
 • Informace ze dne 4. 9. 2020: konání rekvalifikačních kurzů Daňový specialista se pozastavuje až do odvolání.
 • Časový rozvrh a rozsah: 2x týdně, vždy od 15:30 do 19:45 h + 3x dopolední seminář (z toho 2 navíc v ceně) - celkem 162 vyučovací hodiny + 4 vyučovací hodiny závěrečný test.
 • Místo konání: Kudelova 8, Brno (SPŠ stavební).
 • Cena: Kč 14.800,-. V ceně kurzu jsou zahrnuty daňové zákony a účetní předpisy, rozmnožené studijní materiály, poradenství během kurzu, rekvalifikační zkouška, 3 dopolední semináře, z toho 2 navíc v ceně. Cena rekvalifikačního kurzu je osvobozena od DPH.

 • Přihlášky, podmínky, placení – zde najdete informace o různých způsobech přihlašování, termínech přihlašování, placení, naše bankovní spojení a další obchodní podmínky. Také je zde pro Vás připraven formulář přihlášky k vyplnění na našem webu.

 • Obsah kurzu:
  1. Daňová soustava ČR
   • daňový řád (správa daní a poplatků)
   • daň z příjmů fyzických osob
   • daň z příjmů ze závislé činnosti
   • daň z příjmů právnických osob
   • daň z přidané hodnoty
   • silniční daň
   • daň z nabytí nemovitých věcí
   • daň z nemovitých věcí
   • spotřební daně
   • aktuální změny
  2. Účetnictví ve vazbě na daně
   • vybrané účetní případy a jejich daňové posouzení
   • účetní závěrka včetně komplikovaných uzávěrkových operací
   • vyčíslení výsledku hospodaření, jeho úprava a výpočet daně z příjmů
   • aktuální změny
  3. Novely zákonů - budou probírány v průběhu přednášek a také ve třech samostatných lekcích na konci kurzu.
 • U každého tématu bude proveden výklad platných předpisů, pozornost bude věnována problémům z praxe, na příkladech budou vysvětleny komplikovanější ustanovení zákonů a vybrané účetní případy. U všech druhů daní bude sestavováno daňové přiznání. Daň z příjmů a DPH budou procvičovány na základě souvislých příkladů a případových studií. Kurz je zaměřen především na podnikatelskou sféru.
 • Lektorský sbor - uznávaní odborníci na danou problematiku s víceletou lektorskou a odbornou praxí:
  • Správa daní - JUDr. L. Kaniová, Nejvyšší správní soud v Brně
  • Daň z příjmů FO - Ing. J. Klaška, Odvolací finanční ředitelství
  • Daň z příjmů ze závislé činnosti - Ing. M. Kindlová, Odvolací finanční úřad
  • Daň z příjmů PO - RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, Ing. I. Divišová, daňová poradkyně a Ing. T. Jaroš, Ph.D., Generální finanční ředitelství
  • Daň z přidané hodnoty - Ing. J. Rusmanová, Odvolací finanční ředitelství
  • Silniční daň a daň z nemovitých věcí - RNDr. P. Beránek, daňový poradce
  • Daň z nabytí nemovitých věcí - Ing. Š. Vyskočilová, Odvolací finanční ředitelství
  • Spotřební daně - Mgr. Aleš Florián, Celní úřad pro Jihomoravský kraj
  • Účtování ve vazbě na daně - RNDr. P. Beránek, daňový poradce a lektorky BRZO vzdělávacího centra, účetní a daňové poradkyně
 • Výjimečná změna lektora, případně data přednášky vyhrazena.
 • Podrobnější informace o kurzu poskytuje Ing. Zdenka Brzobohatá - BRZO vzdělávací centrum.
 • Budete-li se profesně věnovat daňové problematice, pak Vám doporučujeme využívat naši nabídku průběžného vzdělávání určeného pro odborníky z praxe, a to semináře - školení - převážně jednodenní kurzy zaměřené především na novinky a problémové případy. Podrobnější informace – viz modul Semináře a webináře.
 • Naše agentura Vám také nabízí možnost rozšíření Vašeho vzdělání, a to absolvováním dalších rekvalifikačních kurzů, např. Mzdové účetnictví - viz modul Rekvalifikace.

 • Můžete se přihlásit: Přihláška k rekvalifikaci