Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled 2018/2019 (vymezení, pořizování, oceňování, odpisy, vyřazování) - 1. část

Kód semináře:

S382/18                    Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

Datum:                          

6. 11. 2018 (út)

Na seminář  S382/18 - 6. 11. 2018 volně navazuje školení S391/18 - Dlouhodobý majetek - účetní a daňový pohled (nájem, nákup na úvěr, výpůjčka...) - datum: 8. 11. 2018 - více zde


Čas semináře S382/18:

15:30 -19:45 h

Lektor:

RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, s.r.o. www.adar.cz

Místo:

SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno - ODPOLEDNE !

Obsah:

 1. Definice dlouhodobého majetku, řešení okrajových a sporných případů
 2. Pořízení a zařazení dlouhodobého majetku, počátek odepisování
 3. Ocenění dlouhodobého majetku v účetnictví a pro účely daňových odpisů
 4. Účetní a daňové odpisy a jejich vztah
 5. Zatřídění majetku pro účely odepisování
 6. Rovnoměrné, zrychlené a zkrácené daňové odpisy (srovnání z hlediska ekonomických důsledků)
 7. Odpisování specifických druhů majetku
 8. Opravy a technické zhodnocení majetku, odpisování majetku po zhodnocení
 9. Odpisy nehmotného majetku
 10. Soubory majetku a komponentní odpisování
 11. Vyřazení majetku, daňová uznatelnost zůstatkové ceny, příklady účtování
 12. Evidence a inventarizace dlouhodobého majetku
 13. Aktuality k datu semináře
 14. Dotazy, diskuse

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.


 1. Seminář je součástí kurzu Daňový specialista.

Cena: Kč 1.300,- vč. DPH

V ceně materiál. Doporučujeme účetní předpisy a zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.