Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled 2019/2020 (vymezení, pořizování, oceňování, odpisy, vyřazování) - 1. část

Kód semináře:

S38/19                     Aktuální termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

Datum:                          

19. 11. 2019 (út)

Na seminář  S38/19 - 19. 11. 2019 volně navazuje školení S40/19 - Dlouhodobý majetek - účetní a daňový pohled (nájem, nákup na úvěr, výpůjčka...) - datum: 21. 11. 2019 - více zde  

Čas semináře S38/19:

15:30-19:45 h

Lektor:

RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, s.r.o. www.adar.cz

Místo:

SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno - ODPOLEDNE !

Obsah:

 • Definice dlouhodobého majetku, řešení okrajových a sporných případů
 • Pořízení a zařazení dlouhodobého majetku, počátek odepisování
 • Ocenění dlouhodobého majetku v účetnictví a pro účely daňových odpisů
 • Účetní a daňové odpisy a jejich vztah
 • Zatřídění majetku pro účely odepisování
 • Rovnoměrné, zrychlené a zkrácené daňové odpisy (srovnání z hlediska ekonomických důsledků)
 • Odpisování specifických druhů majetku
 • Opravy a technické zhodnocení majetku, odpisování majetku po zhodnocení
 • Odpisy nehmotného majetku
 • Soubory majetku a komponentní odpisování
 • Vyřazení majetku, daňová uznatelnost zůstatkové ceny, příklady účtování
 • Evidence a inventarizace dlouhodobého majetku
 • Aktuality k datu semináře
 • Dotazy, diskuse

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

 1. Seminář je součástí kurzu Daňový specialista.

Cena: Kč 1.400,- vč. DPH

V ceně materiál. Doporučujeme účetní předpisy a zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.