Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled (vymezení, oceňování, pořizování, odpisy, vyřazování)

Kód semináře:

S40/15                    Další termíny podobných seminářů najdete zde a zde.

Datum:

24. 11. 2015 (út)

Na seminář  S40/15 - 24.11.2015 volně navazuje školení S42/15 - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled (nájem, nákup na úvěr, výpůjčka...)

- datum: 26.11.2015 - více zde.

 

Čas semináře S40/15:

15:30 -19:45 h

Lektor:

RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, s.r.o. www.adar.cz

Místo:

SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno - ODPOLEDNE !

Obsah:

 

 1. Definice dlouhodobého majetku, řešení okrajových a sporných případů
 2. Pořízení a zařazení dlouhodobého majetku, počátek odepisování
 3. Ocenění dlouhodobého majetku v účetnictví a pro účely daňových odpisů
 4. Účetní a daňové odpisy a jejich vztah
 5. Zatřídění majetku pro účely odepisování
 6. Rovnoměrné, zrychlené a zkrácené daňové odpisy (srovnání z hlediska ekonomických důsledků)
 7. Odpisování specifických druhů majetku
 8. Opravy a technické zhodnocení majetku, odpisování majetku po zhodnocení
 9. Odpisy nehmotného majetku
 10. Soubory majetku a komponentní odpisování
 11. Vyřazení majetku, daňová uznatelnost zůstatkové ceny, příklady účtování
 12. Evidence a inventarizace dlouhodobého majetku
 13. Dotazy, diskuse

Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Seminář je součástí kurzu Daňový specialista.

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně materiál. Doporučujeme účetní přepisy a zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.